Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

SAFE.SI

KDO SMO?

SAFE.SI od leta 2005 deluje kot nacionalna točka osveščanja otrok in najstnikov o varni rabi interneta in mobilnih naprav. Naše aktivnosti so namenjene štirim ciljnim skupinam: otrokom, mladostnikom, staršem in strokovnim delavcem (učiteljem, socialnim, mladinskim delavcem ...).

POSLANSTVO IN VLOGA 

Poslanstvo kampanje osveščanja je informiranje mladih uporabnikov interneta ter mobilnih naprav, kako se lahko zaščitijo pred tveganji ter varno in odgovorno uporabljajo splet in druge nove tehnologije.

CILJI

Vizija projekta je, da med izbranimi ciljnimi populacijami s sprotnim zagotavljanjem preverjenih informacij in nasvetov za varno rabo novih tehnologij v Sloveniji doseže visoko stopnjo osveščenosti o teh temah.

PANEL  MLADIH

V drugi polovici leta 2012 je pod vodstvom Zavoda MISSS pričel delovati panel mladih, ki ga sestavlja skupina mladostnikov v starosti do 18. leta. Z mladimi se tako aktivno pogovarjamo o njihovih stališčih mnenjih in vrednotah pri uporabi interneta ter mobilnih naprav, prav tako pa so zelo pomembni tudi pri odločanju, kakšna in katera gradiva s področja varne rabe tehnologij bi bila za njih zanimiva. Njihovo mnenje zato šteje, prav tako njihovi pogledi in izkušnje, s kakšnimi težavami se pri uporabi tehnologije dejansko srečujejo. EU program Varnejši internet prav tako spodbuja aktivno sodelovanje otrok in mladih pri ustvarjanju varnejšega spletnega okolja, zlasti preko delovnih skupin mladih oz. t.i. panelov mladih. Vsako leto tako v okviru t.i. Safer Internet Foruma, ki ga organizira Evropska komisija, poteka tudi srečanje vseevropskega panela mladih, v katerem sodelujejo tudi mladi iz Slovenije.

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.