Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Spletno oko

KDO SMO?

Spletno oko je slovenska spletna prijavna točka, kjer lahko uporabniki interneta anonimno prijavijo posnetke spolnih zlorab otrok ali sovražni govor na spletu. Prijavna točka Spletno oko je bila ustanovljena septembra 2006, uporabniki spleta pa so lahko nezakonite vsebine začeli prijavljati v marcu 2007, ko je bila zagotovljena tehnološka platforma, oblikovana spletna stran www.spletno-oko.si in vzpostavljeno sodelovanje s policijo. 

POSLANSTVO IN VLOGA

Poslanstvo prijavne točke Spletno oko je v partnerstvu sodelovati s policijo, tožilstvom, Uradom varuha za človekove pravice, ponudniki internetnih storitev, javnimi in drugimi zainteresiranimi vladnimi ter nevladnimi organizacijami, ter tako s spleta v kar največji meri odstraniti posnetke spolnih zlorab otrok in sovražni govor. 

CILJI

Prijavna točka Spletno oko svoje poslanstvo in vlogo izpolnjuje z doseganjem naslednjih ciljev:
  • Delovanje prijavne točke, ki omogoča prijavo domnevno nezakonitih vsebin spolne zlorabe otrok in sovražnega govora na spletu.
  • Osveščanje o prijavni točki in nezakonitih spletnih vsebinah tako ključnih deležnikov kot tudi splošne javnosti. 
  • Hitra in učinkovita obravnava prejetih prijav, kar dosegamo z rednim in hitrim pregledovanjem in posredovanjem domnevno nezakonitih prijav na policijo in prijavnim točkam v tujino.
  • Spremljanje odstranitve prijav posnetkov spolnih zlorabo otrok na slovenskih strežnikih.

 

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.