Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Izobraževanja za strokovne delavce šol

Ravnatelji, pomočniki ravnateljev, učitelji in drugi strokovni sodelavci na šoli imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju varne in odgovorne rabe interneta. Izobraževalne aktivnosti SAFE.SI zato širimo od izvajanja delavnic za učence in predavanj za starše tudi na izobraževanje vodstvenega, izobraževalnega in strokovnega kadra na šolah. 

Kot nacionalna točka osveščanja o varni rabi interneta že več kot 10 let izobražujemo tako otroke in najstnike, kakor tudi starše in učitelje o tem, kako varno in odgovorno uporabljati tehnologije, da bi od njih imeli čim več koristi in zabave ter čim manj nevšečnosti.


PRIJAVA:

Povpraševanje lahko oddate izključno prek spodnjega spletnega obrazca:


TEME IN PROGRAMA PREDAVANJ

V okviru Safe.si smo za vas pripravili dve vsebinsko različni predavanji, s katerimi se želimo čim bolj približati potrebam različnih profilov šolskih delavcev. Šola se lahko odloči za izvedbo enega izmed predavanj, lahko pa naroči tudi obe predavanji.

 • PREDAVANJE 1:

Naslov: Varna in odgovorna raba interneta v učilnici

Sodobna internetna tehnologija je del našega življenja tako doma kot v šoli. Učenci in dijaki so zelo aktivni uporabniki interneta, prav tako pa ga lahko učitelji in drugi šolski delavci uporabljajo pri pouku. Za učitelje in druge šolske delavce je zato pomembno, da vedo, katere so najpogostejše pasti in tveganja na internetu ter pri uporabi mobilnih naprav in kako se pred njimi zaščititi. To znanje jim bo prišlo prav tako pri vsakodnevni uporabi interneta kakor tudi pri delu z učenci ter dijaki.

Pripravili smo izobraževanje za učitelje, vodstva šol in strokovne delavce, na katerem se udeleženci seznanijo z načeli varne in odgovorne rabe interneta. Na izobraževanju predstavimo udeležencem naslednje vsebine:

 1. Varovanje zasebnosti in osnovna načela varne in odgovorne rabe interneta ter mobilnih naprav
 2. Varna raba interneta v učilnici pri vsakodnevnem delu in pri delu na daljavo
 3. Tveganja pri uporabi družabnih omrežij in aplikacij za sporočanje
 4. Spletno nasilje in e-zlorabe, s katerimi se srečujemo v šolah, ter načini ukrepanja
 5. Prekomerna raba interneta
 6. Internet kot vir informacij: razumevanje vsebin na internetu in prepoznavanje zavajajočih informacij in neresnic
 7. Aktivnosti Safe.si

Izobraževanje je poglobitev znanj, ki ste jih že pridobili na brezplačnem odprtem spletnem tečaju o varni rabi interneta in naprav MOST-V, ki ga izvaja ARNES.

 • PREDAVANJE 2:

Naslov: Pravni vidiki spletne varnosti v šolah

Varna raba interneta se pogosto pojavi kot problem za reševanje takrat, ko nastopi nek varnostni incident na šoli, ki je povezan z uporabo interneta, mobilnih telefonov ali računalnikov. Dejstvo pa je, da mora biti šola na tovrsten incident pripravljena.

To predavanje je v prvi vrsti namenjeno vodstvu šol, lahko pa se ga udeležijo tudi učitelji in ostali strokovni delavci šole.

Na izobraževanju udeležencem predstavimo naslednje vsebine:

 1. Osnovna načela varne in odgovorne rabe interneta in mobilnih naprav pri rednem delu in pri delu na daljavo
 2. Pravni okvir odgovornosti zaposlenih na šoli, učencev in staršev (varstvo osebnih podatkov, kazensko pravo, avtorsko pravo, odškodnine)
 3. Ukrepanje pred, med in po incidentu glede varne rabe interneta
 4. Realni primeri reševanja zlorab varne in odgovorne rabe interneta na šoli
 5. Aktivnosti na SAFE.SI in primeri dobrih praks

Izobraževanje predstavlja poglobitev znanj, ki ste jih pridobili na brezplačnem odprtem spletnem tečaju o varni rabi interneta in naprav, ki ga izvajajo na Arnesu (MOST-V).

Izvedbo izobraževanj smo zaupali za to posebej usposobljenim strokovnjakom iz različnih področij in institucij, ki pokrivajo specifične teme s področja spletne varnosti in zaščite otrok pri uporabi interneta.

TERMIN IN TRAJANJE PREDAVANJ

Posamezno izobraževanje traja od 60 do 90 minut (odvisno od vprašanj udeležencev) in ga izvajamo ob uri, ki najbolj ustreza šoli. Pri izbiri termina vam predlagamo, da izberete uro, ki bo ustrezala vsem zaposlenim, da se ga bodo lahko udeležili v čim večjem številu.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Zgornje omejitve za število udeležencev ni, tako da je zaželeno, da se šola angažira za čim večje število udeležencev in aktivno promovira predavanje med zaposlenimi na šoli. 

OPREMA/PROSTOR

Za izvedbo izobraževanja potrebujemo

 • prostor z računalnikom in dostopom do interneta (prost dostop do vseh storitev, kot so Facebook ipd.),
 • omogočeno predvajanje videov (pravilni kodeki, zvočniki, da zvok slišijo vsi udeleženci)
 • projektor
 • glede na velikost prostora primerno ozvočenje.

GRADIVA

V okviru izobraževanj na šolo prinesemo tudi tiskana gradiva: zloženke, brošure ter drugi promocijski materiali s področja varne rabe interneta.

VAŠ STROŠEK

Cena izobraževanja je neprofitna oz. le tolikšna, da pokrije stroške predavatelja, zato strošek tudi izplačate neposredno njemu:

 • 50,00 €/predavanje neto + kritje potnih stroškov predavatelju

IZVEDBA NA DALJAVO (V ČASU EPIDEMIJE COVID-19)

Zaradi trenutne slabe epidemiološke situacije omogočamo tudi izvedbo izobraževanj na daljavo. Za tehnični del izvedbe mora poskrbeti šola. Našemu predavatelju tako šola omogoči dostop do platforme, ki jo šola uporablja za izvedbo pouka in ostalih aktivnosti preko spleta (MS Teams, ZOOM itd.). Zaželeno je, da je ves čas predavanja prisoten predstavnik šole (npr. šolski računalničar), ki lahko posreduje, če pride do kakšnih tehničnih težav.

Šola lahko predavanje posname in ga lahko interno posreduje vsem učiteljem in ostalim šolskim delavcem, ki so zaposleni na njihovi šoli. 

DODATNE INFORMACIJE

Tanja Šterk (FDV) - elektronski naslov: tanja.sterk(at)fdv.uni-lj.si*

* v zgoraj navedenem elektronskem naslovu znak (at) nadomestite z @

PRIJAVITE SE!

Povpraševanje lahko oddate izključno prek spodnjega spletnega obrazca:

PREDSTAVITVE PREDAVANJ

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.