Izobraževanja za strokovne delavce šol

Ravnatelji, pomočniki ravnateljev, učitelji in drugi strokovni sodelavci na šoli imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju varne in odgovorne rabe interneta. V okviru zobraževalnih aktivnosti SAFE.SI nudimo izobraževanje vodstvenega, izobraževalnega in strokovnega kadra na šolah. 

Kot nacionalna točka osveščanja o varni rabi interneta že več kot 15 let izobražujemo tako otroke in najstnike, kakor tudi starše in učitelje o tem, kako varno in odgovorno uporabljati tehnologije, da bi od njih imeli čim več koristi in zabave ter čim manj nevšečnosti.


PRIJAVA:

Povpraševanje lahko oddate izključno prek spodnjega spletnega obrazca:


TEME IN PROGRAMA PREDAVANJ

V okviru Safe.si smo za vas pripravili dve vsebinsko različni predavanji, s katerimi se želimo čim bolj približati potrebam različnih profilov šolskih delavcev. Šola se lahko odloči za izvedbo enega izmed predavanj, lahko pa naroči tudi obe predavanji.

 • PREDAVANJE 1:

Naslov: Varna in odgovorna raba interneta v učilnici

Sodobna internetna tehnologija je del našega življenja tako doma kot v šoli. Učenci in dijaki so zelo aktivni uporabniki interneta, prav tako pa ga lahko učitelji in drugi šolski delavci uporabljajo pri pouku. Za učitelje in druge šolske delavce je zato pomembno, da vedo, katere so najpogostejše pasti in tveganja na internetu ter pri uporabi mobilnih naprav in kako se pred njimi zaščititi. To znanje jim bo prišlo prav tako pri vsakodnevni uporabi interneta kakor tudi pri delu z učenci ter dijaki.

Pripravili smo izobraževanje za učitelje, vodstva šol in strokovne delavce, na katerem se udeleženci seznanijo z načeli varne in odgovorne rabe interneta. Na izobraževanju predstavimo udeležencem naslednje vsebine:

 1. Varovanje zasebnosti in osnovna načela varne in odgovorne rabe interneta ter mobilnih naprav
 2. Varna raba interneta v učilnici pri vsakodnevnem delu in pri delu na daljavo
 3. Tveganja pri uporabi družabnih omrežij in aplikacij za sporočanje
 4. Spletno nasilje in e-zlorabe, s katerimi se srečujemo v šolah, ter načini ukrepanja
 5. Prekomerna raba interneta
 6. Internet kot vir informacij: razumevanje vsebin na internetu in prepoznavanje zavajajočih informacij in neresnic
 7. Aktivnosti Safe.si

Izobraževanje je poglobitev znanj, ki ste jih že pridobili na brezplačnem odprtem spletnem tečaju o varni rabi interneta in naprav MOST-V, ki ga izvaja ARNES.

 • PREDAVANJE 2:

Naslov: Pravni vidiki spletne varnosti v šolah (samo na daljavo - online)

Varna raba interneta se pogosto pojavi kot problem za reševanje takrat, ko nastopi nek varnostni incident na šoli, ki je povezan z uporabo interneta, mobilnih telefonov ali računalnikov. Dejstvo pa je, da mora biti šola na tovrsten incident pripravljena.

To predavanje je v prvi vrsti namenjeno vodstvu šol, lahko pa se ga udeležijo tudi učitelji in ostali strokovni delavci šole.

Na izobraževanju udeležencem predstavimo naslednje vsebine:

 1. Osnovna načela varne in odgovorne rabe interneta in mobilnih naprav pri rednem delu in pri delu na daljavo
 2. Pravni okvir odgovornosti zaposlenih na šoli, učencev in staršev (varstvo osebnih podatkov, kazensko pravo, avtorsko pravo, odškodnine)
 3. Ukrepanje pred, med in po incidentu glede varne rabe interneta
 4. Realni primeri reševanja zlorab varne in odgovorne rabe interneta na šoli
 5. Aktivnosti na SAFE.SI in primeri dobrih praks

Izobraževanje predstavlja poglobitev znanj, ki ste jih pridobili na brezplačnem odprtem spletnem tečaju o varni rabi interneta in naprav, ki ga izvajajo na Arnesu (MOST-V).

Izvedbo izobraževanj smo zaupali za to posebej usposobljenim strokovnjakom iz različnih področij in institucij, ki pokrivajo specifične teme s področja spletne varnosti in zaščite otrok pri uporabi interneta. Predavanje izvajamo izključno na daljavo (online) preko ZOOM, MS Teams ali druge platforme.

TERMIN IN TRAJANJE PREDAVANJ

Posamezno izobraževanje traja od 60 do 90 minut (odvisno od vprašanj udeležencev) in ga izvajamo ob uri, ki najbolj ustreza šoli. Pri izbiri termina vam predlagamo, da izberete uro, ki bo ustrezala vsem zaposlenim, da se ga bodo lahko udeležili v čim večjem številu.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Zgornje omejitve za število udeležencev ni, tako da je zaželeno, da se šola angažira za čim večje število udeležencev in aktivno promovira predavanje med zaposlenimi na šoli. 

OPREMA/PROSTOR

Za izvedbo izobraževanja potrebujemo

 • prostor z računalnikom in dostopom do interneta (prost dostop do vseh storitev, kot so Facebook ipd.),
 • omogočeno predvajanje videov (pravilni kodeki, zvočniki, da zvok slišijo vsi udeleženci)
 • projektor
 • glede na velikost prostora primerno ozvočenje.

GRADIVA

V okviru izobraževanj na šolo prinesemo tudi tiskana gradiva: zloženke, brošure ter drugi izobraževalni materiali s področja varne rabe interneta.

CENIK

 

Cena

Trajanje

Predavanje za strokovne delavce šol

100,00 €

60 - 90 minut

Potni stroški
(kilometrina se usklajuje z veljavno »Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo«)

0,43 €/km

 

Cenik velja od 8.6.2023. Cene NE vsebujejo DDV.

Strošek izvedbe delavnic in predavanj poravnate neposredno izvajalcu na podlagi izdanega e-računa ali računa.

DODATNE INFORMACIJE

Tanja Šterk (FDV) - elektronski naslov: tanja.sterk(at)fdv.uni-lj.si*

* v zgoraj navedenem elektronskem naslovu znak (at) nadomestite z @

PRIJAVITE SE!

Povpraševanje lahko oddate izključno prek spodnjega spletnega obrazca:

PREDSTAVITVE PREDAVANJ

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija