Predavanja za starše

Šole se pogosto srečujete z vprašanji in stiskami staršev, kako naj vzgajajo svoje otroke, da bodo znali varno, odgovorno in koristno uporabljati internet in mobilne naprave. Za pomoč in izvedbo predavanj za starše na lokaciji vaše šole se lahko obrnete na nas. V okviru SAFE.SI za starše pripravljamo informativna predavanja o varni in odgovorni rabi tehnologije z naslovom VZGOJA ZA INTERNET, ki jih izvajajo strokovnjaki in praktiki z večletnimi predavateljskimi izkušnjami.

Kot nacionalna točka osveščanja o varni rabi interneta že več kot 10 let izobražujemo tako otroke in najstnike, kakor tudi starše in učitelje o tem, kako varno in odgovorno uporabljati tehnologije, da bi od njih imeli čim več koristi in zabave ter čim manj nevšečnosti.
 


PRIJAVA:

Povpraševanje lahko oddate izključno prek spodnjega spletnega obrazca:


TEME IN PROGRAM PREDAVANJA

1. DEL – kratka predstavitev aktualnih tem s področja zagotavljanja varnosti na internetu (60 minut)

  • Pregled aktualnih družabnih omrežij (Instagram, Snapchat, Viber, Facebook, TikTok) in aplikacij, ki jih slovenski otroci in mladostniki najraje uporabljajo.
  • Pregled aktualnih spletnih nevarnosti – predstavili vam bomo nekaj tipičnih spletnih prevar in tveganj, s katerimi se vi in vaši otroci redno srečujete pri uporabi interneta.
  • Tvegano vedenje na spletu – otroci pogosto ne razumejo povezave med dejanji, ki jih naredijo na spletu, in posledicami, ki jih bodo za ta dejanja nosili tudi v »fizičnem« svetu. Seznanili vas bomo z vzorci neustreznega obnašanja otrok na spletu, posebno pozornost pa bomo posvetili neprimernim in škodljivim objavam, skrbi za zasebnost (tako lastno kot zasebnost drugih), prekomerni rabi tehnologije in medvrstniškemu nasilju na spletu.
  • Nasveti za lažje shajanje z internetom – ogledali si bomo, kako se lahko z ustrezno zaščito in ustreznim vedenjem izognete spletnim tveganjem ter spoznali nekaj vzgojnih prijemov, ki jih lahko tudi sami uporabite v povezavi z otrokovo uporabo računalnika in drugih sodobnih tehnologij.

2. DEL - Pogovor s starši (do 30 minut)

  • Po koncu predavanja boste starši predavatelju lahko zastavili vprašanja, povezana s spletnimi nevarnostmi in varno ter odgovorno rabo interneta.

ODZIVI ŠOL

»Odlično, le tako naprej. z naše strani gredo pozitivne informacije naprej po šolah Slovenije.«

 

»Moje mnenje in mnenje učiteljev, ki so bili prisotni na predavanju, je, da je bilo to eno izmed najboljših predavanj v zvezi s pastmi na internetu.«

 

»Odličen zanimiv, strokoven predavatelj. Kar tako naprej.«

 

»Odličen program za starše in učence, program je strokoven, morali bi ga slišati starši in učenci enkrat na dve-tri leta, da se novitete ponotranijo.«

PREDAVATELJI

Pri izvedbi predavanj za starše sodelujemo s strokovnjaki iz različnih področij in institucij, ki pokrivajo specifične teme s področja spletne varnosti in zaščite otrok pri uporabi interneta.

TERMIN IN TRAJANJE PREDAVANJA

Predavanje izvajamo popoldan (med 17.00 in 20.00), traja pa 90 minut. Pri izbiri termina vam predlagamo, da si izberete uro, ki bo ustrezala staršem in se bodo tako predavanja lahko udeležili v čim večjem številu. Priporočamo, da predavanje za starše planirate v terminu, ko na šoli že potekajo govorilne ure ali roditeljski sestanki, saj na takšen način zagotovo prispevate k večji udeležbi staršev tudi na predavanju.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Zgornje omejitve za število udeležencev ni, tako da je zaželeno, da se šola angažira za čim večje število udeležencev in aktivno promovira predavanje v svojem okolju. Svetujemo vam, da s promocijo in obveščanjem staršem začnete dovolj zgodaj, najbolje kar takoj ko je datum predavanja usklajen s predavateljem. Dovolj zgodnja promocija zagotavlja večji odziv staršev!

OPREMA/PROSTOR

Za izvedbo predavanj potrebujemo

  • prostor z računalnikom in dostopom do interneta (prost dostop do vseh storitev, kot so Facebook ipd.),
  • omogočeno predvajanje videov (pravilni kodeki, zvočniki, da zvok slišijo vsi udeleženci)
  • projektor
  • glede na velikost prostora primerno ozvočenje.

VTISI UDELEŽENCEV

Zadovoljstvo šol z izvedenimi predavanji redno preverjamo s spletnim vprašalnikom. S ponosom lahko povemo, da 100% šol meni, da so starši na predavanju pridobili koristne informacije in nasvete, 100 % jih ocenjuje, da je bilo predavanje izvedeno strokovno in profesionalno ter 96 % jih potrjuje, da je izobraževanje v celoti izpolnilo njihova pričakovanja.

GRADIVA

V okviru predavanj se staršem razdelijo tiskana gradiva: zloženke, brošure ter drugi izobraževalni materiali s področja varne rabe interneta.

CENIK

 

Cena

Trajanje

Predavanje za starše

100,00 €

60 - 90 minut

Potni stroški
(kilometrina se usklajuje z veljavno »Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo«)

0,43 €/km

 

Cenik velja od 8.6.2023. Cene NE vsebujejo DDV.

Strošek izvedbe delavnic in predavanj poravnate neposredno izvajalcu na podlagi izdanega e-računa ali računa.

ODPOVED PREDAVANJA

Odpoved predavanj s strani naročnika je mogoča le v pisni obliki, na e-naslov info@safe.si. Odpoved je brezplačna, če je podana najkasneje 3 delovne dni pred datumom izvedbe predavanja. V primeru kasnejših odpovedi se obračuna 100 % vrednosti predavanja (brez potnih stroškov). V primeru, če predhodne odpovedi ni, naročnik pa izvajalcu ne omogoči pogojev za izvedbo predavanja (npr. ni udeležencev, ni ustrezne opreme ipd.), se obračuna 100 % vrednosti predavanja ter potni stroški izvajalca. 

DODATNE INFORMACIJE

Tanja Šterk (FDV) - elektronski naslov: info(at)safe.si*

* v zgoraj navedenem elektronskem naslovu znak (at) nadomestite z @

PRIJAVITE SE!

Povpraševanje lahko oddate izključno prek spodnjega spletnega obrazca:

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija