Priročnik: Spletno nasilje in spletne zlorabe otrok in mladostnikov

Priročnik je namenjen strokovnim delavkam in delavcem centrov za socialno delo (CSD), ki se ukvarjajo z obravnavo nasilja ter zlorab otrok in mladostnikov prek spleta, saj ugotavljamo, da se v praksi vedno pogosteje srečujejo s tem pojavom. Tako starši kot mladostniki potrebujejo pomoč, ki jo poiščejo na centru za socialno delo ali pri drugih strokovnjakih. Priročnik je lahko v pomoč tudi policistom pri njihovem delu, saj je v njem opisana terminologija spletnega nasilja in zlorab ter predstavljeni pa so tudi posamezni primeri in predlogi ravnanj.

Priročnik vsebuje informacije, ki bodo v pomoč tudi drugim strokovnim delavcem, ki se srečujejo s problematiko spletnega nasilja med otroki in mladostniki, kot so strokovni delavci v šolskih svetovalnih službah, v pomoč pa bo tudi učiteljem in drugim, ki nudijo pomoč žrtvam spletnega nasilja. Poleg nasvetov, kako ravnati v posameznih konkretnih primerih, podaja tudi informacije, kako bodo primer obravnavali na CSD.

Priročnik vsebuje splošne smernice za ravnanje strokovnih delavcev centrov za socialno delo, ko se pri obravnavi otrok, mladostnikov ali družine srečajo s spletnim nasiljem in zlorabami na spletu. Večji del pa je namenjen obravnavi posameznih oblik spletnega nasilja z nasveti za ukrepanje, kar bo v pomoč vsem, ki se srečujejo s problematiko spletnega nasilja nad mladostniki.

Priročnik je dostopen v elektronski obliki.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija