Priročnik: Spletno nasilje: prepoznavanje, obvladovanje in ukrepanje

Priročnik o spletnem nasilju za šolske delavce temelji na priročniku Spletno nasilje in spletne zlorabe otrok in mladostnikov, ki smo ga leta 2020 pripravili za strokovne delavke in delavce centrov za socialno delo, ki so potrebovali informacije, kako obravnavati mladostnike žrtve spletnega nasilja. Priročnik za šolske delavce je prilagojen šolskim svetovalnim delavkam in delavcem, ravnateljicam in ravnateljem, učiteljicam in učiteljem ter drugim, ki vsakodnevno ali občasno delajo z mladimi.

Priročnik je razdeljen na dva dela. V prvem delu smo zbrali ključne informacije o problematiki spletnega nasilja, predvsem kako ga v šolah obravnavati, kaj so dolžnosti šol in šolskih delavcev, kako je mogoče ukrepati, kdaj je treba obvestiti policijo in center za socialno delo in kako uspešno sodelovati s starši. V drugem delu smo podrobno predstavili oblike spletnega nasilja in kako je priporočljivo obravnavati žrtve, povzročitelje nasilja in starše. Vsaka opisana oblika spletnega nasilja ima tudi po en praktičen primer z možnimi načini ukrepanja in reševanja. Seveda gre za možne načine ukrepanja, dejanski pa so odvisni od posameznega incidenta in vpletenih.

Priročnik je orodje, ki bo v pomoč pri reševanju incidentov spletnega nasilja v šolah, da bo to hitrejše in lažje, posledice za vse vpletene pa čim manj boleče.

Priročnik je na voljo v tiskani obliki in ga je mogoče naročiti.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija