Prepoznavanje in boj proti dezinformacijam

Napačne informacije, ki jih je mogoče najti na spletu, predstavljajo za uporabnike spleta težavo, saj jih lahko nevede zavedejo in pahnejo v dejanja, ki jim škodujejo. Evropska komisija se spopada s širjenjem napačnih informacij, neresnic in lažnih novic na različne načine. Za srednješolske učitelje so pripravili gradiva, ki so v pomoč pri izobraževanju dijakov, kako med brskanjem na spletu prepoznati, kaj je res in kaj ne.

Gradivo je namenjeno srednješolskim učiteljem. Sestavljeno je iz PPT, ki ga lahko učitelji uporabijo pri obravnavi teme med učno uro. Učna ura je razdeljena na:

  • kaj so dezinformacije,
  • kako delujejo dezinformacije,
  • kako se odzvati na dezinformacije,
  • delo po skupinah s praktičnimi primeri.

PPT predstavitev vsebuje podrobna pojasnila in navodila za učitelja, kaj povedati med uro in na kaj je treba dijake opozoriti. Predstavitev je mogoče urejati in dopolnjevati. V brošuri z naslovom Smernice za učitelje, pa so podrobne informacije za učitelje in gradivo za delo dijakov.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija