Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Safe.si nagradni natečaj 2019/2020

V šolskem letu 2019/2020 ponovno organiziramo SAFE.SI nagradni natečaj za učence osnovnih šol vseh triad, ki bodo lahko sodelovali na različne načine - z likovnimi izdelki, stripi in videi.

Natečaj bo potekal v treh kategorijah:

  • Za 1. triado: SEJFKO USTVARJALNI NATEČAJ »Moji starši so spet na telefonu! Kaj naj naredim?«
  • Za 2. triado: SAFE.SI STRIP NATEČAJ »Moji starši so spet na telefonu! Kaj naj naredim?«
  • Za 3. triado: SAFE.SI VIDEO NATEČAJ »Ljubezen v digitalnem svetu«

Navodila za avtorje in njihove mentorje

Kdo lahko sodeluje?

Učenci na natečaju lahko sodelujejo kot posamezniki ali v skupini, ki jo lahko sestavlja največ šest učencev. Učenci oz. skupine učencev morajo svoje izdelke pripraviti pod vodstvom mentorja, ki je dolžan koordinirati delo (izpolniti spletno prijavnico, posredovati izdelek ipd.).

Prijava

Mentorji učence, ki se želijo pridružiti natečaju, prijavijo elektronsko preko spletne strani https://izobrazevanja.safe.si/natecaj. Rok za prijavo teme je 17.1.2020. Dodatna pojasnila po telefonu (01 5805 354).

Kdaj je zadnji rok za oddajo izdelkov?

POSEBNO OBVESTILO (OBJAVA 28.4.2020): Obveščamo vas, da letošnjega Safe.si natečaja za osnovne šole zaradi situacije v državi spričo epidemije ne bomo mogli izpeljati do konca. Odločili smo se, da bomo natečaj s popolnoma istimi razpisanimi temami ponovno odprli v naslednjem šolskem letu. Dodatne informacije smo vsem prijavljenim na natečaj poslali po elektronski pošti. 

Kako oddati končni izdelek?

Tekmovalci oz. njihovi mentorji morajo izpolniti in skupaj z izdelkom oddati izjavo o avtorstvu in varovanju osebnih podatkov. Tekmovalni izdelki so avtorsko delo. V skladu z izjavo o avtorstvu morajo biti vsi navedeni kandidati, ki izdelek oddajo, tudi avtorji izdelka.

Pravice in pogoji

Organizatorji si pridržujejo pravico do brezplačne objave izdelkov v času trajanja natečaja in po njem na spletni strani www.safe.si.

Avtorji se strinjajo, da organizatorji izključno za potrebe projekta SAFE.SI uporabijo njihovo delo v skladu s CC licenco Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0. V skladu s to licenco je dovoljeno kopiranje in razširjanje dela v kakršnemkoli mediju pod pogoji, (1) da se navede avtor, (2) da ne gre za komercialno uporabo in (3) da se izvirna dela naprej širijo brez predelav.

Varovanje osebnih podatkov

Šola mora predhodno pridobiti pisna soglasja staršev za sodelovanje otrok na Safe.si natečaju. Ta soglasja hrani šola in jih po potrebi predloži organizatorju natečaja. Šola bo prav tako predhodno pridobila pisna soglasja staršev za obdelavo osebnih podatkov otrok skladno z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov za namene sodelovanja na natečaju (npr. objava na spletni strani projekta, na profilih projekta na družabnih omrežjih, sodelovanje in udeležba na zaključnem dogodku ipd.).

Izbor zmagovalcev

Komisija, sestavljena iz strokovnjakov SAFE.SI projekta ter predstavnikov FDV, bo ocenila ustreznost izdelka glede na kriterije natečaja, kreativnost izdelka, inovativnost teme in uporabnost izdelkov ter podelila zanimive in privlačne nagrade za tri najboljše. Mentorji nagrajenih izdelkov pa bodo prejeli potrdila o mentorstvu.

Vsem sodelujočim posameznikom oz. skupinam ter njihovim mentorjem bomo posredovali potrdila o udeležbi na natečaju.

Zaključni dogodek in razglasitev rezultatov

Avtorji nagrajenih izdelkov in njihovi mentorji bodo ob koncu meseca aprila 2020 povabljeni na zaključni dogodek, ki bo potekal meseca maja 2020 (točen datum prireditve bomo sporočili naknadno). Zmagovalce natečaja v vseh treh kategorijah bomo prav tako razglasili v mesecu maju 2020 na zaključnem dogodku. Rezultati natečaja bodo po uradni razglasitvi rezultatov objavljeni tudi na spletni strani projekta.

Dodatne informacije

info@safe.si ali 01-5805-354.

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.