Kaj je MOOC?

14.11.2014

VPRAŠANJE: Na internetu in v časopisih vedno pogosteje opažam kratico MOOC, ki je povezana z izobraževanjem prek spleta. Mi lahko poveste, kaj MOOC je in v čem se razlikuje od izobraževanja, ki ga preko Moodla izvajamo na šolah?

ODGOVOR: Množični odprti spletni tečaji oziroma MOOC (Massive Open Online Course) po velikem uspehu v tujini počasi prodirajo tudi v Slovenijo. V osnovi so tovrstni tečaji podobni obstoječemu e-izobraževanju, ki ga slovenski profesorji in učitelji izvajate za svoje učence, dijake in študente. Ključna razlika pa je, da so MOOC zasnovani za znatno več hkratnih udeležencev, ki v tujini pogosto presega 50.000 uporabnikov, hkrati pa so običajno brezplačno dostopni vsej zainteresirani javnosti, po navadi so plačljiva le potrdila o uspešno končanem izobraževanju. Med najbolj znanimi MOOC platformami sta ameriški edX.org in evropski Iversity.

MOOC pokrivajo zelo raznolika vsebinska področja, tako znotraj naravoslovja kot družboslovja. Med izvajalci tega izobraževanja najpogosteje najdete ugledne univerzitetne profesorje, a MOOC pogosto prestopijo vrata univerzitetnega okolja in udeležencem ponudijo tudi za vse zanimive splošne teme. Tako izobraževanje običajno poteka več zaporednih tednov, aktivnosti pa si lahko znotraj posameznega tedna razporedimo sami. Tako kot e-izobraževanje, ki ste ga do sedaj izvajali v e-učilnicah, so tudi MOOC sestavljeni iz serije videogradiva, izsekov iz priročnikov ter različnih vrst kvizov oziroma nalog, ki jih morajo udeleženci reševati. Dejavnost moderatorjev oziroma mentorjev zaradi veliko udeležencev ne dosega aktivnosti, primerljive s klasičnim e-izobraževanjem, in je od tečaja do tečaja različna. 

Najbolj priljubljena platforma za izpeljavo MOOC je trenutno Open edX, pogosto pa lahko za izvedbo tovrstnega izobraževanja uporabimo tudi katero izmed nam že poznanih platform, kot je, denimo, Moodle, ki ima še vedno veliko podporo med uporabniki iz izobraževalnega sektorja. V Sloveniji se o MOOC ta hip razmišlja predvsem v sklopu različnih evropskih iniciativ in projektov. Smo pa MOOC izobraževanje, namenjeno slovenskim ravnateljem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem ravno zdaj pripravili tudi na Arnesu. Na njem obravnavamo varno rabo interneta in sodobne tehnologije. Po uspešnem zaključku udeleženci prejmete e-značko »Pametni uporabnik interneta«, ob udeležbi dodatnega srečanja v živo pa še potrdilo o uspešnem 16-urnem usposabljanju. Oboje, seveda, popolnoma brezplačno. Začnemo 12. novembra letos.

Vabimo vas, da se nam pridružite.

http://skupnost.sio.si/course/view.php?id=8757

Domen Božeglav, Šolski razgledi, številka 17/2014, 7.11.2014

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija