Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Med pandemijo COVID-19 so se izražali različni trendi digitalne vljudnosti

22.9.2020

Rezultati Microsoftove raziskave kažejo na zelo različne stopnje digitalne vljudnosti in trende v različnih delih sveta. Najstniki in odrasli v azijsko-pacifiški regiji (APAC) so na primer med globalno pandemijo COVID-19 opazili vzpon spoštljivejših digitalnih interakcij, medtem ko so anketiranci iz Latinske Amerike in večine vzhodno evropskih držav opazili ravno nasprotno.

Gledano celotno, je 52 % anketirancev izjavilo, da se digitalna vljudnost v času COVID-19 ni spremenila. Največji delež s takim mnenjem so imele države Severne Amerike in Zahodne Evrope (63 %), sledile so jim države Srednje in Vzhodne Evrope (55 %), nato pa s 47 % države APAC ter z 39 % države Latinske Amerike. Rezultati so pokazali, da je kljub številčnim poročilom o upadanju digitalne vljudnosti med COVID-19 globalna slika veliko bolj blaga.

Vse ugotovitve izhajajo iz najnovejše Microsoftove raziskave "Civility, Safety and Interaction Online – 2020", ki je zaobjela najstnike, stare od 13 do 17 let ter odrasle, stare od 18 do 74 let iz 32 različnih geografskih območji (skupaj 16.051 posameznikov) in je v anketah preverjala njihovo izpostavljenost spletnim tveganjem v različnih kategorijah. Temelj omenjene raziskave so bile tudi pretekle študije o digitalni vljudnosti, ki jih je Microsoft izvedel v zadnjih štirih letih, le da z manj vključenimi državami. Podrobni rezultatu raziskave bodo objavljeni na Dan varne rabe interneta 9. februarja 2021.

Vir: Better Internet for Kids, 24.7.2020

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.