O plagiatorstvu

7.6.2018

VPRAŠANJE: Svetovni splet je postal vsakodnevni pripomoček za vsa mogoča iskanja, socialna omrežja, trgovanje ipd. Tudi pri svojih učencih opažam, da zelo radi uporabljajo internet, podatki, pridobljeni s spletnih strani, so postali glavni vir za seminarske naloge. Zanima me, ali slučajno obstaja kakšen način, program, ki preverja citiranje in vire podatkov.

ODGOVOR: Na spletu obstaja kar nekaj strani, s katerimi si lahko pomagamo pri odkrivanju plagiatorstva. Kakovostna je, denimo, stran Turnitin.com, ki jo pri nas uporablja Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani. Fakulteta od vsakega študenta zahteva, da svoje diplomsko ali magistrsko delo pregleda s programom in ob oddaji navede odstotek svojega dela, ki se prekriva z drugimi, že objavljenimi vsebinami. Do nekega odstotka prekrivanja bo seveda prišlo, saj študent pri svojem delu citira in uporablja vire. Če so ti pravilno navedeni, tako v samem besedilu kot v seznamu literature, to seveda ni plagiatorstvo, temveč uporaba virov, kar je eden izmed osrednjih elementov pisanja znanstvenih besedil.

Uporaba Turnitin.com je namenjena izobraževalnim ustanovam, ki lahko svojim študentom dodelijo uporabniško ime in geslo, a uporaba te strani ni povsem brezplačna. Obstajajo tudi brezplačni programi, a je pri teh treba preveriti, kakšna besedila so vključena. Običajno so namreč usmerjeni bolj na angleška besedila. Priporočala bi vam, da si ogledate izbor teh programov na strani elearningindustry.com/top-10-free-plagiarism-detection-tools-for-teachers. Drugi možni način, kako pridemo do tega orodja, je iskanje z iskalnim ključem plagarism checker. Stran quetext.com, ki jo boste, denimo, tako našli, svoje delo opravi kar solidno. Vanjo vnesemo besedilo, ki ga želimo pregledati, stran pa nam nato da podatke, koliko tega besedila je kopija in kje je že bilo objavljeno.

Uporaba takih strani je gotovo najhitrejša in najučinkovitejša rešitev za ugotavljanje plagiatorstva, a pri uporabi ne pozabimo upoštevati tega, da kopiranje besedil, če so ta pravilno navedena, ni plagiat. Seveda pa je preverjanje plagiatorstva le dodatno orodje. V prvi vrsti se je treba posvetiti ozaveščanju učencev, ki lahko v veliki meri prepreči tako imenovani copy-paste (kopiraj-in-prilepi) pristop k pisanju.

Vir: Maja Vreča, Šolski razgledi, številka 11/2018, 1.6.2018

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija