Preverjanje telefona med obroki vpliva na negativne prehranjevalne navade otrok

24.8.2021

Norveški raziskovalci so v svoji nedavni raziskavi ugotovili, da otroci, katerih starši med obroki neprestano preverjajo svoje telefone, lahko razvijejo nezdrave prehranjevalne navade. Takšni starši so manj dovzetni za otrokove poskuse povezovanja.

Razvijanje dobrih prehranjevalnih navad je tesno povezano s pozitivno izkušnjo obrokov v družinskem krogu. Obrok je torej povezan s prehranjevanjem in druženjem hkrati, starši pa bi ob tem svojim otrokom morali biti vzor za vzpostavljanje dobrih navad. Te so namreč zelo pomembne tudi za nadaljnji razvoj otrok in njihovo zdravje.

Večina staršev se ob tem ne zaveda, da se lahko otroci hitro naučijo tudi negativnih navad. Ko posvečajo čas svojemu telefonu, ne ogrožajo le prijetnega druženja ob obroku ampak tudi ohranjanje dobrih odnosov. Ob neprestani uporabi telefona so namreč manj dovzetni za otrokove pobude za vzpostavitev stika. Otroci tako vedenje lahko zelo hitro začnejo dojemati kot normalno in posledično razvijejo negativne prehranjevalne navade, ki se bodo izražale tudi v prihodnosti.

Vir: Science Norway, 9.7.2021

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV