Zavzemanja za izgradnjo bolj trajnostno naravnanega interneta

8.12.2021

Internet je danes eden izmed večjih porabnikov električne energije. Raziskave ocenjujejo, da bi lahko do leta 2025 informacijska tehnologija porabila kar 20 % vse proizvedene energije in oddala okoli 5,5 % svetovnih emisij ogljikovega dioksida. Ravno zaradi tega posamezniki in organizacije iščejo načine, kako internet narediti čim bolj trajnosten.

Internet vsak dan uporablja približno 4,6 milijarde ljudi, ki imajo z njim povezanih kar 30 milijard naprav – od osebnih računalnikov, pametnih telefonov, televizorjev ter pametnih vozil in ur. Tako se pri obdelavi, uporabi in shranjevanju podatkov zanašamo na internet, posledično pa se električna energija, ki jo porablja za svoje delovanje, povečuje.

Zaradi resnosti problema je spodbudno dejstvo, da se vedno več podjetij in posameznikov zavzema narediti uporabo interneta čim bolj trajnostno. Veliko jih je tako začelo posegati po obnovljivih virih energije, kot so vetrna, sončna in vodna energija.

Pobudi Solar Protocol in Low Tech Magazine v sklopu obnovljivih virov energije ponujata še bolj optimalni rešitvi, in sicer da se vsebina dostavlja s strežnika, ki v trenutku iskanja prejema največ sončne energije ter da se ločljivost spletnih strani prilagaja toku sončne ali vetrne energije.

Eden izmed predlogov za okolju bolj prijazno delovanje interneta je tudi oblikovanje bolj preprostih spletnih strani, s čim manj fotografijami, videi in posebnimi pisavami. Te bi se namreč hitreje naložile in posledično porabile manj energije.

Vir: The Conversation, 9.6.2021

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV