Bonton in varnost pri videokonferencah pri pouku

Videokonference so v času, ko poteka pouk na daljavo, najpogostejši način izvajanja pouka na daljavo, ki se je razvil ob pojavu pandemije COVID-19. Preko videokonferenc je prostorsko oddaljenim učiteljem, profesorjem, učencem in dijakom omogočeno podajanje in spremljanje šolske snovi ter tudi izvajanje preizkusov znanja. Videokonference tudi omogočajo, da se na daljavo srečujejo družinski člani in prijatelji.

Videokonference lahko potekajo na različnih platformah, med najbolj uporabljanimi v času COVID-19 epidemije, sta bili Zoom in Microsoft Teams. Za prisotnost na videokonferenci potrebujemo računalnik, telefon ali tablico, internetno povezavo, aplikacijo, prek katere teče videokonferenca in podatke za dostop do virtualne učilnice – običajno povezavo in geslo.

Bonton v videokonferencah

Tudi v videokonferencah veljajo pravila lepega vedenja, ki so preplet spletnega bontona oziroma etikete in pravil lepega vedenja v učilnici. Od vsakega posameznika se pričakuje vzorno in odgovorno vedenje ter tudi da se do drugih vede tako, kot si sam želi, da bi se drugi obnašali do njega. Pouk na daljavo je namreč prav tako pouk.

Nekaj nasvetov za vedenje na videokonferencah.

 1. Bodi pripravljen in točen – za srečanje se uredi, pripravi učbenike, zvezke in druge potrebščine, ki so potrebne za izvajanje določenega predmeta, bodi v tihem okolju, izklopi telefon in umakni druge moteče dejavnike, prižgi kamero in ugasni mikrofon.
 2. Aktivno sodeluj – izkaži svoje zanimanje za predmet, pri tem pa vseeno bodi pozoren, da drugim udeležencem ne skačeš v besedo. Virtualno dvigni roko in počakaj na poziv učitelja ali profesorja.
 3. Bodi zbran in osredotočen na delo – pouk na daljavo je vseeno pouk. Poskrbi, da od njega odneseš največ kar lahko. Med poukom delaj samo, kar ti je naročeno, druge obveznosti naj počakajo na konec.
 4. Spoštuj zasebnost – tako svojo kot tudi od drugih. Na videokonferenci skušaj razkriti čim manj svoje okolice in intimnih zadev, prav tako pa se ne vtikaj v zasebnost drugega. Poskrbi, da v svojem ozadju ne boš razkril nečesa, kar bi lahko bilo povod za žaljenje ali norčevanje.  
 5. Ne pozabi na človeka na drugi strani – bodi spoštljiv, strpen in prijazen. Ne deli neprimernih ali žaljivih vsebin.
 6. Ne deli povezav do videokonference na družabnih omrežjih ali na druge načine. To je tako, kot da bi v učilnico vabil ljudi, ki niso tvoji sošolci.
 7. Ne snemaj ali ne delaj posnetkov zaslona brez dovoljenja učitelja.

Tveganja pri udeleževanju videokonferenc

Seveda so kot povsod na spletu tudi pri videokonferencah prisotna različna tveganja, na kar morajo biti pozorni tako učitelji in profesorji kot tudi učenci in dijaki.

 1. Nedovoljeno snemanje – če funkcija snemanja ni onemogočena, se lahko zgodi, da kdo izmed udeležencev srečanje snema. Za snemanje pa lahko uporabi tudi drugo programsko opremo, ki zajema sliko zaslona, ali pa posname kar s telefonom, ki ga usmeri v zaslon. Ob zaznavi nedovoljenega snemanja je takoj nujno obvestiti učitelje in starše, v hujših primerih pa tudi policijo, saj je to kaznivo dejanje.
 2. Predvajanje neprimernih vsebin – prek funkcije »share screen« oziroma po slovensko deljenje zaslona, je možno, da udeleženci tudi delijo vsebine. Če se pojavi neprimerna vsebina, je treba udeležencu, ki deli neprimerno vsebino onemogočiti deljenje zaslona ali prikazovanja vsebine. Če gre za vdor v srečanje, je smiselno o tem obvestiti tudi policijo.
 3. Žaljenje – prek zasebnega klepeta je možno posredovati sporočila, ki pa niso vedno prijazna in dobronamerna. Če kdo od drugih udeležencev prek njih posreduje žaljivo, neprimerno ali nadležno vsebino, o tem nemudoma obvestite učitelja in starše.
 4. Navidezna prisotnost – udeleženci se lahko na začetku pouka prijavijo v srečanje in ga nato zapustijo. Za preverjanje prisotnosti bi bilo najbolj smiselno, da se jo preverja kar prek vključevanja učencev oziroma dijakov v razlago.
 5. Deljenje povezav ali drugih podatkov o konferenci – možno je tudi, da udeleženec, ki seveda ima vse podatke o srečanju le te iz želje po zabavi, ali pa huje, iz želje po nadlegovanju, deli z osebami, ki na srečanju sploh ne bi smele biti prisotne. Tako pride lahko do neželenih »vdorov« in motenj v srečanju ali pa celo do deljenja neprimernih vsebin in snemanja. Če se to zgodi, je to treba posredovati naprej – v najhujših primerih tudi policiji.
 6. Zasebnost – prek videokonferenc lahko nevede razkrijemo tudi informacije in stvari, za katere ne želimo, da vedo drugi. Ko imamo vklopljeno kamero, bodimo primerno urejeni ter v okolju, ki ne razkriva preveč o nas, o naših bližnjih ali o našem domu. Idealen prostor za izvajanje videokonferenc je miren in tih prostor, v katerem smo sami in v katerem imamo primerno ozadje (npr. gola stena).
Praktični napotki za najstnike: 

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija