Odklikni raziskava o spletnem nadlegovanju med mladimi v Sloveniji

V okviru projekta Odklikni! je Fakulteta za družbene vede leta 2018 izvedla raziskavo o spletnem nasilju med osnovnošolkami in osnovnošolci zadnje triade ter srednješolkami in srednješolci. V raziskavo je bilo vključenih 2991 učenk in učencev (49 % deklet) in 2173 dijakinj in dijakov (46 % deklet). Spletno nadlegovanje je bilo v raziskavi opredeljeno kot oblika nadlegovanja preko mobilnih telefonov (sporočila, klici, video posnetki, fotografije), interneta (elektronska pošta, sporočila, klepetalnice, spletne strani) ali drugih oblik informacijsko komunikacijske tehnologije, ko te nekdo žali, nadleguje, zasmehuje, ogroža in ustrahuje.

Rezultati raziskave kažejo, da je med osnovnošolsko populacijo v šolskem letu 2017/2018 vsaj eno obliko nadlegovanja doživelo 56 % učenk in 50 % učencev (7. do 9. razred). Med srednješolsko populacijo je vsaj eno obliko nadlegovanja v preteklem šolskem letu doživelo 65 % dijakinj in 55 % dijakov.

Poleg tega, da spletno nadlegovanje slovenske srednješolke doživljajo pogosteje kot srednješolci, je izpostaviti še nekaj spolno specifičnih razlik (ki v veliki meri držijo tudi za osnovnošolsko populacijo):

  • najpogostejši povzročitelji spletnega nadlegovanja tako deklet kot fantov so fantje,
  • fantje spletno nadlegovanje najpogosteje doživljajo s strani oseb z njihove šole, dekleta pa s strani tistih izven šolskega prostora,
  • fantje spletno nadlegovanje pogosteje dojemajo kot smešno, kot zabavo in se nanj ne odzovejo,
  • dekleta zaradi spletnega nadlegovanja pogosteje zaznavajo resne posledice (nemoč, depresija, stres, strah),
  • dekleta pogosteje doživljajo vrste nadlegovanj, ki so usmerjene na njihovo osebnost ali videz oziroma pomenijo vdor v zasebnost,
  • dekleta pogosteje kot fantje prejemajo sporočila, zaradi katerih jih je strah (enkrat več deklet kot fantov).

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija