Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Otrokom prijazna šolska spletna stran

Dolžnost šole je zagotoviti varnost otrok tako v fizičnem, kakor tudi virtualnem svetu. Za ohranitev otrokove varnosti in zasebnosti je zato zelo pomembna tudi otrokom prijazna in varna šolska spletna stran.

Šola mora tako zagotoviti, da zaradi uporabe šolske spletne strani ne obstaja možnost identifikacije posameznega otroka ali možnost vzpostavitve stika z njim. Pomembno je tudi, da šola oblikuje lastno politiko šolske spletne strani. Poleg tega je priporočljivo, da šola imenuje osebo, ki bo odgovorna za vso vsebino, ki se pojavi na šolski spletni strani. Ta oseba naj bi tudi skrbela za politiko spletne strani.

Pomembno je tudi, da vključite starše v šolski program varne rabe interneta, s čimer proces učena varne rabe interneta razširite tudi v domače okolje otrok.

Premislite tudi o varstvu podatkov, ki jih zbirate na svoji spletni strani. Področje regulira Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovošolskega izobraževanja (UL/80, 2004) v 6. členu opredeljuje, da: "za osebne podatke, za katere se starši učencev s pisno privolitvijo strinjajo, da so javno dostopni, ker po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost učencev (npr. razstave izdelkov učencev, skupinski posnetki učencev na fotografijah, videoposnetki, zvočni ali filmski posnetki javnih nastopov učencev na prireditvah, ipd.), šola pridobi pisno soglasje staršev za celo šolsko leto. Iz soglasja mora biti razvidno, za kakšne fotografije, snemanja in intervjuje gre, na kakšen način oziroma za kakšne namene se bodo le-ti uporabljali in koliko časa se bodo shranjevali."

Praktični napotki za učitelje: 

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.