Otrokom prijazna šolska spletna stran

Dolžnost šole je zagotoviti varnost otrok tako v fizičnem, kakor tudi virtualnem svetu. Za ohranitev otrokove varnosti in zasebnosti je zato zelo pomembna tudi otrokom prijazna in varna šolska spletna stran.

Šola mora tako zagotoviti, da zaradi uporabe šolske spletne strani ne obstaja možnost identifikacije posameznega otroka ali možnost vzpostavitve stika z njim. Pomembno je tudi, da šola oblikuje lastno politiko šolske spletne strani. Poleg tega je priporočljivo, da šola imenuje osebo, ki bo odgovorna za vso vsebino, ki se pojavi na šolski spletni strani. Ta oseba naj bi tudi skrbela za politiko spletne strani.

Pomembno je tudi, da vključite starše v šolski program varne rabe interneta, s čimer proces učena varne rabe interneta razširite tudi v domače okolje otrok.

Premislite tudi o varstvu podatkov, ki jih zbirate na svoji spletni strani. Področje regulira Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovošolskega izobraževanja (UL/80, 2004) v 6. členu opredeljuje, da: "za osebne podatke, za katere se starši učencev s pisno privolitvijo strinjajo, da so javno dostopni, ker po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost učencev (npr. razstave izdelkov učencev, skupinski posnetki učencev na fotografijah, videoposnetki, zvočni ali filmski posnetki javnih nastopov učencev na prireditvah, ipd.), šola pridobi pisno soglasje staršev za celo šolsko leto. Iz soglasja mora biti razvidno, za kakšne fotografije, snemanja in intervjuje gre, na kakšen način oziroma za kakšne namene se bodo le-ti uporabljali in koliko časa se bodo shranjevali."

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija