Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Povabilo k izpolnjevanju kratke anonimne ankete

Na Safe.si se trudimo, da bi bila naša spletna stran čim bolj pregledna in uporabna. Mnenje uporabnikov nam je zelo pomembno. Vabimo vas, da izpolnite kratko anonimno anketo o uporabnosti spletnega mesta Safe.si in nam ga pomagate narediti še bolj uporabnega.

SID 2018: Dejavnosti MIZŠ na področju informatizacije izobraževanja v 2017/18

Mag. Borut Čampelj, MIZŠ

MIZŠ redno sofinancira dejavnosti na področju usposabljanja učiteljev in ravnateljev (seminarji in druge oblike usposabljanj; npr. projekt Inovativni VIZ). V zaključni fazi je nekaj evropskih projektov Erasmus + (Action 3: policy experimentation), v okviru katerih je poudarek na preverjanju doseženih kompetenc (projekt Mentep - samovrednotenje digitalnih kompetenc učiteljev; projekt ATS2020 - preverjanje vse predmetnih veščin učencev, vključno z digitalnimi). V zaključni fazi je tudi delo skupine RINOS (računalništvo in informatika v OŠ in SŠ), ki pripravlja strokovne podlage za uvajanje temeljnih vsebin računalništva in informatike v kurikule vrtcev in učne načrte OŠ in SŠ. V letu 2017 pa so se začeli izvajati pomembnejši razvojni projekti za razvoj inovativnih učnih okolij v obdobju 2017 - 2022, kjer so za razvoj prožnih oblik učenja digitalne kompetence izobraževalcev in učečih se ene izmed bistvenih, poudarek pa je na celovitev razvoju splošnih kompetenc (projekti NA-MA POTI, Objem, KaUč, JeŠt, Pedagogika 1:1; podjetnost, sKUV itd.). Kot en izmed pomembnejših stebrov informatizacije izobraževanja pa je zagotovljen tudi nadaljnji razvoj Slovenskega izobraževalnega omrežja (projekt SIO 2020) vključno z e-skupnostmi, virtualnimi učilnicami ter potrebno infrastrukturo.

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.