SID 2018: Novosti na področju zakonodaje/šolskih politik

Dr. Benjamin Lesjak, IPRID in Safe.si

Učitelji in vodstva šol morajo v šolah vzpostaviti za otroke varno in izobraževanju podporno okolje. Informacijska tehnologija v obliki pametnih naprav, ki je vse bolj prisotna na šolah, lahko ogroža to okolje. Z neodgovorno rabo pametnih naprav vse pogosteje prihaja tudi do kršitev nekaterih temeljnih pravic otrok in učiteljev. Vodstva in učitelji so tako v dilemi, koliko dopuščati prisotnost informacijske tehnologije na šolah, zato bomo raziskali zakonodajne okvire rabe pametnih naprav v Sloveniji. Pregledali bomo tudi trende rabe in zlorab pametnih naprav v tujini ter poskušali podati priporočila učiteljem in vodstvom šol za ukrepe v prihodnje.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija