SID 2018: Novosti na področju zakonodaje/šolskih politik

Dr. Benjamin Lesjak, IPRID in Safe.si

Učitelji in vodstva šol morajo v šolah vzpostaviti za otroke varno in izobraževanju podporno okolje. Informacijska tehnologija v obliki pametnih naprav, ki je vse bolj prisotna na šolah, lahko ogroža to okolje. Z neodgovorno rabo pametnih naprav vse pogosteje prihaja tudi do kršitev nekaterih temeljnih pravic otrok in učiteljev. Vodstva in učitelji so tako v dilemi, koliko dopuščati prisotnost informacijske tehnologije na šolah, zato bomo raziskali zakonodajne okvire rabe pametnih naprav v Sloveniji. Pregledali bomo tudi trende rabe in zlorab pametnih naprav v tujini ter poskušali podati priporočila učiteljem in vodstvom šol za ukrepe v prihodnje.

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Center za družboslovno informatiko logo Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV