SID 2018: Pregled aktualnih incidentov s področja rabe tehnologij v šolah

Maja Vreča, Zavod Arnes in Safe.si

Z razvojem novih tehnologij se spreminjajo tudi izzivi, s katerim se srečujejo šole. Poleg prednosti, ki jih prinaša uporaba tehnologij, so v šole prišli tudi zelo raznoliki varnostni zapleti, od vdorov v spletne strani ali celo v elektronske redovalnice, do spletnega nadlegovanja in zasmehovanja zaposlenih na šoli in učencev. Po šolah v Sloveniji zaznavamo predvsem porast vrstniškega nasilja, ki se izvaja preko interneta oziroma preko novih tehnologij. Šole različno pristopajo k reševanju teh zapletov in pogosto ne vedo, kako se tega sploh lotiti. Predstavljeni bodo najbolj pogosti zapleti in primeri uspešnih pristopov k reševanju le-teh.

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Center za družboslovno informatiko logo Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV