SID 2018: Pregled aktualnih incidentov s področja rabe tehnologij v šolah

Maja Vreča, Zavod Arnes in Safe.si

Z razvojem novih tehnologij se spreminjajo tudi izzivi, s katerim se srečujejo šole. Poleg prednosti, ki jih prinaša uporaba tehnologij, so v šole prišli tudi zelo raznoliki varnostni zapleti, od vdorov v spletne strani ali celo v elektronske redovalnice, do spletnega nadlegovanja in zasmehovanja zaposlenih na šoli in učencev. Po šolah v Sloveniji zaznavamo predvsem porast vrstniškega nasilja, ki se izvaja preko interneta oziroma preko novih tehnologij. Šole različno pristopajo k reševanju teh zapletov in pogosto ne vedo, kako se tega sploh lotiti. Predstavljeni bodo najbolj pogosti zapleti in primeri uspešnih pristopov k reševanju le-teh.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija