Seksting - več kot le slika

Seksting je med mladimi zelo razširjen. Gre za običajno vedenje mladostnikov in je povezano s puberteto, raziskovanjem lastnega telesa, razvijanja občutka za sebe in svojo seksualnost. Seksting običajno predstavlja pošiljanje seksualno eksplicitnih fotografij, videoposnetkov in besedil preko mobilnih naprav in interneta.

Seksting je pogosto povezan z romantičnim odnosom med dvema zaljubljenima mladostnikoma. Skrb vzbujajoč pa postane, kadar preide meje dveh posameznikov in se začne širiti med več ljudi, kot je bilo najprej mišljeno. V takšnem primeru so lahko posledice za mladostnike zelo hude, seksting pa lahko preide v dejanja, ki so kazniva.

V filmu šolska svetovalna delavka Nina Babič in Lija Leonora Miljavec s Spletnega očesa govorita o problematiki sekstinga in posledicah, ki jih prinaša. Prav tako ponudita nasvete, kako pomagati žrtvam sekstinga.

Film je nastal na osnovi priročnika E-zlorabe otrok in mladostnikov, ki predstavlja razsežnosti zlorab otrok in mladostnikov na spletu ter ponudi smernice za ukrepanje.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija