Seksting - več kot le slika

Seksting je med mladimi zelo razširjen. Gre za običajno vedenje mladostnikov in je povezano s puberteto, raziskovanjem lastnega telesa, razvijanja občutka za sebe in svojo seksualnost. Seksting običajno predstavlja pošiljanje seksualno eksplicitnih fotografij, videoposnetkov in besedil preko mobilnih naprav in interneta.

Seksting je pogosto povezan z romantičnim odnosom med dvema zaljubljenima mladostnikoma. Skrb vzbujajoč pa postane, kadar preide meje dveh posameznikov in se začne širiti med več ljudi, kot je bilo najprej mišljeno. V takšnem primeru so lahko posledice za mladostnike zelo hude, seksting pa lahko preide v dejanja, ki so kazniva.

V filmu šolska svetovalna delavka Nina Babič in Lija Leonora Miljavec s Spletnega očesa govorita o problematiki sekstinga in posledicah, ki jih prinaša. Prav tako ponudita nasvete, kako pomagati žrtvam sekstinga.

Film je nastal na osnovi priročnika E-zlorabe otrok in mladostnikov, ki predstavlja razsežnosti zlorab otrok in mladostnikov na spletu ter ponudi smernice za ukrepanje.

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Center za družboslovno informatiko logo Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV