Kako ukrepati ob zaznavi spletnega nasilja na šoli

Nina Babič, šolska psihologinja na OŠ Martina Konšaka v Mariboru in dr. Benjamin Lesjak, Safe.si predavatelj, govorita o pomenu pravočasnega in učinkovitega ukrepanja ob pojavu spletnega nasilja v šoli, prav tako temo obdelata tudi s pravnega vidika.

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Center za družboslovno informatiko logo Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV