Kako ukrepati ob zaznavi spletnega nasilja na šoli

Nina Babič, šolska psihologinja na OŠ Martina Konšaka v Mariboru in dr. Benjamin Lesjak, Safe.si predavatelj, govorita o pomenu pravočasnega in učinkovitega ukrepanja ob pojavu spletnega nasilja v šoli, prav tako temo obdelata tudi s pravnega vidika.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija