Mobilnik v tujini

Od junija 2017 kjer koli v EU velja princip "gostovanje kot v domačem omrežju", kar pomeni, da lahko v državah EU kličemo, pošiljamo sporočila SMS in uporabljamo podatkovne storitve brez dodatnih stroškov. Zunaj EU pa so lahko cene mobilnih in internetnih storitev bistveno dražje kot pri nas, zato je priporočljivo, da se s cenami telefonskih klicev, pošiljanja SMS in MMS sporočil ter prenosa podatkov seznanimo, preden odpotujemo. Tako se bomo ob vrnitvi najlažje izognili šoku zaradi prevelikega računa za storitve mobilne telefonije.

Na kaj moramo biti pozorni pri gostovanju v EU:

 • V vseh državah članicah EU (velja tudi za Islandijo, Norveško in Lihtenštajn) za uporabo mobilnih storitev (klici, sporočila, podatkovne storitve) plačamo enako ceno, kot bi jo plačali doma. Naš operater nam odšteje storitve gostovanja iz količine domačega tarifnega načrta/paketa.
 • Ker je ta možnost namenjena kratkoročnemu gostovanju, lahko operater spremlja in preverja uporabo gostovanja v 4-mesečnem obdobju. Če smo v tem obdobju več časa v tujini kot doma in uporaba gostovanja presega domačo uporabo, lahko operater uporabi pribitek za uporabo storitev gostovanja. Pribitki (brez DDV) so naslednji:
 •     2,68 centa na minuto klica
 •     0,49 centa na SMS
 •     2,44 € na GB podatkov
 • Klici iz domače države v drugo državo EU se ne štejejo za gostovanje, zato cene za te klice niso regulirane in so lahko visoke.

Na kaj moramo biti pozorni pri gostovanju v državah izven EU:

 • Gostovanje zunaj EU je lahko zelo drago, zato je dobro, da se pri svojem operaterju pozanimamo za ceno gostovanja zunaj EU, preden odpotujemo (cene se med operaterji razlikujejo).
 • Med gostovanjem v tujem omrežju je treba plačati tudi za dohodne klice.
 • Zakupljene količine klicev, sporočil in prenosa podatkov veljajo samo v domačem omrežju.
 • Ko smo v bližini zunanje meje EU, na telefonu ročno izberemo EU operaterja, saj se sicer lahko zgodi, da se bomo samodejno priključili na tujega.
 • Nekateri operaterji zaračunavajo tudi čas, ko naš telefon ali telefon tistega, ki ga kličemo, zvoni.
 • Cena mobilnih storitev v tujini ni odvisna od tega, kako daleč je država od Slovenije. Pred odhodom v tujino je dobro preveriti, kateri tuji operater v državi, kamor potujemo, nam ponuja najcenejše klice in druge mobilne storitve glede na našega domačega operaterja.
 • Pred odhodom se pri svojem operaterju mobilne telefonije pozanimamo, ali ponuja ugodne pakete za gostovanje v tretjih državah.
Praktični napotki za najstnike: 
Praktični napotki za starše: 

Priporočene novice:

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija