Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Evropska komisija je sprejela strategijo za učinkovitejši boj proti spolnim zlorabam otrok

15.9.2020

Spolne zlorabe otrok so velika grožnja tako na spletu kot tudi zunaj njega. Za boj proti temu Evropska komisija konec avgusta sprejela strategijo EU za učinkovitejši boj proti spolnim zlorabam otrok. Ta vzpostavlja okvir za ukrepe EU za obdobje 2020–2025.

Dokument predstavlja osem pobud, ki uporabljajo vsa možna orodja za izvajanje in razvoj pravega pravnega okvira za zaščito otrok, krepitev odziva organov pregona in olajšanje usklajenega pristopa številnih akterjev, ki sodelujejo pri zaščiti in podpori otrok.

  • Vpeljava trenutne evropske zakonodaje s področja spolnih zlorab in spolnega izkoriščanja otrok in s področja posnetkov spolnih zlorab otrok v nacionalne zakonodaje.
  • Omogočanje učinkovitega odziva. ES bo ocenila, ali je treba zgoraj omenjeno direktivo posodobiti, boj proti spolni zlorabi otrok pa se bo nadaljeval tudi z drugimi pravnimi dokumenti.
  • Ugotavljanje zakonodajnih vrzeli, najboljših praks in prednostnih ukrepov. Evropska komisija bo začela z oceno, ali sedanja zakonodaja EU ustrezno rešuje vprašanja, ki jih želi obravnavati, poleg tega pa bo obravnavala tudi morebitna nova vprašanja, ki v obstoječi zakonodaji niso dovolj upoštevana – na primer dogajanje na spletu.
  • Okrepitev prizadevanj za kazenski pregon na nacionalni ravni in na ravni EU.
  • Omogočanje državam članicam boljšo zaščito otrok s preventivo, kar bo ES olajšala z vzpostavitvijo vseevropske mreže raziskovalcev in izvajalcev.
  • Vzpostavitev evropskega centra za preprečevanje in boj proti spolnim zlorabam otrok, ki bi državam članicam zagotovil celostno podporo, zagotovil usklajevanje in preprečil podvajanje prizadevanj. Naloge centra bi zajemale kazenski pregon, preprečevanje in pomoč žrtvam.
  • Spodbujanje prizadevanj industrije za zagotovitev zaščite otrok v njihovih izdelkih.
  • Izboljšanje zaščite otrok na svetovni ravni s sodelovanjem več zainteresiranih strani, zlasti prek globalnega zavezništva WePROTECT za odpravo spolnega izkoriščanja otrok na spletu.

Vir: Better Internet for Kids, 28.8.2020

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.