Raziskava med ravnatelji o spletnem nasilju v šolah

21.9.2021

Tehnologija in mobilni telefoni so dandanes močno navzoči v šolah po svetu, kar sicer prinaša nove izobraževalne možnosti, a hkrati tudi nove možnosti za spletno nasilje. V raziskavi, ki so jo v sklopu projekta Cybersafemooc izvedli na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, so ugotovili, da ravnatelji na večini osnovnih šol primere spletnega nasilja opažajo ali obravnavajo redkeje kot enkrat mesečno, pri čemer je najpogostejša oblika izključevanje na spletu.

Večina ravnateljev osnovnih šol opaža, da se na njihovih šolah spletno nasilje pojavlja več kot enkrat letno, a redkeje kot enkrat mesečno (51,5 %). Zelo majhen delež (3,7 %) vprašanih je izrazil, da se dogaja vsak teden, nobeden izmed njih pa ni poročal, da bi se dogajalo vsak dan.

Med najpogostejšimi oblikami spletnega nasilja, ki so ga opazili ravnatelji, je bilo izpostavljeno izključevanje na spletu (88 %), širjenje govoric (68 %), ustvarjanje lažnih profilov ali spletnih strani za lažno predstavljanje, ponižanje ali izpostavljanje nekoga (62 %), med najredkejšimi pa: izsiljevanje za gole posnetke (8 %), spletno nagovarjanje za spolne namene (7 %) in maščevalna pornografija (6 %).

Ravnatelji se v veliki večini (90 %), v skladu z uveljavljenim šolskim protokolom za spoprijemanje s spletnim nasiljem, odzovejo na grožnje le tega, tudi ko gre za na prvi pogled nedolžne primere. Kar 50,5 % je takšnih, ki ne čakajo, da bi učenci sami rešili težave med seboj in v reševanje posežejo takoj, ko za težavo izvejo.

Najpogostejše strategije za preprečevanje in obravnavo spletnega nasilja so: ozaveščanja učencev (predstavitve, delavnice) o prednostih spletne interakcije in družabnih omrežij ter tveganjih, povezanih z njimi (95 %), sodelovanja z različnimi organizacijami, ki izvajajo delavnice in podobne dejavnosti za preprečevanje in/ali reševanje spletnega nadlegovanja (89 %) in ozaveščanja staršev (predstavitve, delavnice) o prednostih spletne interakcije in družabnih omrežij ter tveganjih, povezanih z njimi (87 %).

Raziskovalci so do omenjenih ugotovitev prišli prek spletnega vprašalnika, ki ga je med 8. marcem in 10. majem 2021 izpolnilo 140 ravnateljev slovenskih osnovnih šol ter 241 ravnateljev osnovnih šol v Estoniji, Grčiji in Severni Irski. Cilj spletnega vprašalnika oziroma širše raziskave je bil raziskati pojavnost spletnega nasilja med učenci, starimi med 13 in 15 let.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija