Regulacija pravil uporabe mobilnih telefonov in spleta v slovenskih OŠ

Z anketo, ki smo jo izvedli na slučajnostnem vzorcu 129 osnovnih šol in jo je izpolnilo 57 šol, smo skušali dobiti vpogled v situacijo glede regulacije sprejemljive rabe tehnologije na slovenskih šolah. Na podlagi rezultatov ankete lahko rečemo, da so ključni dokumenti, ki med sodelujočimi šolami regulirajo uporabo mobilnih telefonov in spleta Pravilnik šolskega reda, Hišni red in Vzgojni načrt. 

Tukaj predstavljamo nekaj ključnih ugotovitev:

Pravilnik o sprejemljivi rabi tehnologije

 • Šole področje sprejemljive rabe tehnologije urejajo v okviru: pravilnika šolskega reda (78 %), hišnega reda (62 %) in vzgojnega načrta (51 %).
 • Šole v pravilih sprejemljive uporabe tehnologije obravnavajo: mobilne telefone (100 %), snemalne naprave (88 %), predvajalnike (71 %). Internet šole redkeje vključujejo v pravilnik, saj le tega v okviru sprejemljive rabe tehnologije obravnava 58 % šol.

Regulacija uporabe mobilnih naprav

 • Najpogostejše prepovedi: Prepoved slikanja in snemanja z mobilnim telefonom (79 %), prepoved uporabe med poukom (75 %), prepoved v šolskih prostorih v celoti (64 %).
 • Najpogostejša pravila glede dovoljene uporabe: dovoljena uporaba mobilnih telefonov v dogovoru z učiteljem med poukom (69 %) ali v šolskih prostorih (56 %), uporaba med poukom ni dovoljena (21 %), uporaba v šolskih prostorih ni dovoljena (27 %).

Regulacija uporabe interneta

 • Najpogostejše prepovedi: prepoved uporabe interneta med poukom (59 %), prepoved uporabe v šolskih prostorih (44 %), prepoved razen za izobraževalne namene (18 %).
 • Najpogostejša pravila glede dovoljene uporabe: dovoljena uporaba interneta le za namene pokuka (100 %), dovoljena uporaba v knjižnici (36 %).
 • Dostop do interneta na šoli je najpogosteje omogočen v računalniški učilnici (94 %), šolski knjižnici (61 %), preko brezžičnega omrežja (33 %).

Ukrepi v primeru kršitve pravil

 • Ukrepi v primeru kršitve pravil uporabe mobilnih naprav: zaseg mobilnega telefona in vrnitev telefona staršem (90 %), izklop mobilnega telefona (17 %).
 •  Ukrepi v primeru kršitve pravil uporabe interneta: odvzem mobilne naprave, na kateri je učenec uporabljal internet (80 %), odvzem pravice za uporabo računalnika v šoli (9 %). V primeru kršitev pravil uporabe interneta šole še nimajo dodelanih pravil in predpisanih ukrepov, pogosto reagirajo odvisno od situacije.

Ukrepanje v primeru spletnega vrstniškega nasilja

 • 72 % šol ima v veljavi politiko preprečevanja vrstniškega nasilja, ki obravnava tudi nasilje na spletu. V večini primerov (okoli 55 %) gre za razgovor s starši in z vpletenimi učenci. 
 • Po mnenju predstavnikov šol, ki so izpolnjevali vprašalnik, učitelji niso usposobljeni za ukrepanje, ko gre za vrstniško nasilje (80 %), po drugi strani so ravno učitelji tisti, ki se morajo s tem soočati - razredniki (88 %), ravnatelji (70 %) in učitelji posameznih predmetov (46 %). 

Osveščanje o varni in odgovorni rabi interneta

 • Za osveščanje je na 67 % šolah zadolžena svetovalna služba, računalnikar (67 %) ali ravnatelj/pomočnik ravnatelja (49 %). 
 • Šole učence najpogosteje osveščajo s pomočjo razrednih ur (94 %), sicer pa se poleg osveščanja učencev (86 %) in staršev (71 %) v lastni režiji, šole poslužujejo tudi delavnic Safe.si (67 %), roditeljskih sestankov (63 %), izobraževanj za učitelje (55 %). 

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija