Hitri spremembi spletnih navad otrok starši niso sledili

15.4.2022

Grški Center za varnejši internet je objavil rezultate raziskave, ki so jo opravili med grškimi starši v povezavi z digitalno pismenostjo in spremembami, ki jih je prinesla pandemija Covid 19. Ugotavljajo, da je epidemija sprožila nenadno preobrazbo družbe, v kateri so bili starši prisiljeni prevzeti vodilno vlogo, na kar pa jih ni nihče pripravil.

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako se je spremenilo vedenje otrok na spletu med pandemijo in kako je na to vplivala stopnja medijske pismenosti staršev. Raziskava je pokazala, da je skoraj 30 % staršev opazilo, da so se spletne navade otrok med pandemijo spremenile. Starši, ki so se v času pandemije več pogovarjali o varni uporabi interneta s svojimi otroki, so manj poročali o težavah, ki so jih imeli njihovi otroci na spletu. To kaže, da je vloga staršev ključna pri pomoči otrokom pri soočanju s spletnimi tveganji.

Zaradi pandemije koronavirusa so se najbolj spremenile spletne navade otrok, starih od 6 do 15 let, znotraj te skupine pa v starosti od 9 do 12 let. Razlike med dečki in deklicami in otroki, ki živijo na podeželju, in tistimi, ki živijo v mestih, se niso pokazale. Ob uvedbi ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa so se spletne navade otrok tako hitro spremenile, da se staršem ni uspelo dovolj hitro prilagoditi.

Vir: BIK, 30.3.2022

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Center za družboslovno informatiko logo Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV