Hitri spremembi spletnih navad otrok starši niso sledili

15.4.2022

Grški Center za varnejši internet je objavil rezultate raziskave, ki so jo opravili med grškimi starši v povezavi z digitalno pismenostjo in spremembami, ki jih je prinesla pandemija Covid 19. Ugotavljajo, da je epidemija sprožila nenadno preobrazbo družbe, v kateri so bili starši prisiljeni prevzeti vodilno vlogo, na kar pa jih ni nihče pripravil.

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako se je spremenilo vedenje otrok na spletu med pandemijo in kako je na to vplivala stopnja medijske pismenosti staršev. Raziskava je pokazala, da je skoraj 30 % staršev opazilo, da so se spletne navade otrok med pandemijo spremenile. Starši, ki so se v času pandemije več pogovarjali o varni uporabi interneta s svojimi otroki, so manj poročali o težavah, ki so jih imeli njihovi otroci na spletu. To kaže, da je vloga staršev ključna pri pomoči otrokom pri soočanju s spletnimi tveganji.

Zaradi pandemije koronavirusa so se najbolj spremenile spletne navade otrok, starih od 6 do 15 let, znotraj te skupine pa v starosti od 9 do 12 let. Razlike med dečki in deklicami in otroki, ki živijo na podeželju, in tistimi, ki živijo v mestih, se niso pokazale. Ob uvedbi ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa so se spletne navade otrok tako hitro spremenile, da se staršem ni uspelo dovolj hitro prilagoditi.

Vir: BIK, 30.3.2022

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija