Pornografijo na spletu gledajo že devetletniki

3.8.2023

(Sporočilo za javnost) Spletna pornografija je zelo preprosto dostopna vsem uporabnikom interneta. Z njo se že zelo zgodaj srečajo tudi otroci in najstniki, ki tako lahko dobijo napačne predstave o spolnosti ter odnosih med moškimi in ženskami, videno pa jih lahko močno prizadene. Da je spletno pornografijo že gledalo 44 % osnovnošolskih najstnikov in 62 % srednješolcev, je pokazala anketa, ki so jo izvedli na Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede, v njej pa so sodelovali osnovnošolci od starosti 12 do 15 let in srednješolci od 15 do 19 let.

Skoraj polovica najstnikov (46 %), ki so že prišli v stik s spletno pornografijo, je z njo prišlo v stik v starosti od 12 do 14 let, tretjina (34 %) pa med 9. in 11. letom. Med 6. in 9. letom se je s pornografijo srečalo 8 %, pred 6. letom pa 6 % najstnikov. Prezgodnje srečanje s temi vsebinami negativno vpliva na razumevanje spolnosti in lahko vodi v težave kasneje pri partnerskih odnosih in pri prvih spolnih odnosih. Pri prvem stiku se je sicer največ najstnikov – 54 % osnovnošolcev in 72 % srednješolcev – počutilo radovedno. Imeli pa so tudi negativne občutke: 25 % osnovnošolcev in 39 % srednješolcev se je počutilo zmedeno ter 34 % osnovnošolcev in 19 % srednješolcev neprijetno.

Gledanje spletne pornografije

Za gledanje spletne pornografije najstniki uporabljajo predvsem telefone (89 % osnovnošolcev in 97 % srednješolcev), gledajo pa jo sami (91 %), nekateri pa tudi s prijatelji (25 % osnovnošolcev in 19 % srednješolcev) ter fantom ali dekletom (10 % osnovnošolcev in 16 % srednješolcev). Manj kot 10 % jih gleda z bratom ali sestro.

Petina osnovnošolcev in četrtina srednješolcev gleda pornografijo pogosto, občasno pa petina osnovnošolcev in tretjina srednješolcev. Med tistimi, ki gledajo pornografijo pogosto ali občasno, je kar 60 % takšnih, ki gledajo večkrat tedensko, in 25 % takšnih, ki gledajo enkrat tedensko.

Zasvojeno s pornografijo se počuti 10 % osnovnošolcev in 15 % srednješolcev, ki pornografijo gledajo. Kar 14 % srednješolcev je povedalo, da potrebuje vedno bolj ekstremne oblike pornografije, da se zadovoljijo. Neprijetne občutke glede spolnosti (strah, odpor ipd.) ima 14 % osnovnošolcev in 8 % srednješolcev.

Skoraj polovica osnovnošolskih najstnikov in dve petini srednješolcev, ki so se že srečali s pornografijo na spletu, je že videlo pornografske posnetke z nasilnimi oblikami spolnosti.

Neželene vsebine in dogodki

Tretjina vseh v anketi sodelujočih najstnikov v starosti od 12 do 15 let in kar polovica starih od 15 do 19 let je že prejela spolne, gole ali razgaljene slike ali video posnetke druge osebe. Od teh pa si takšnih posnetkov ni želelo prejeti 80 % osnovnošolcev in 60 % srednješolcev. Posnetek golega ali razgaljenega sebe je nekomu poslalo 5 % osnovnošolcev in 14 % srednješolcev. Ta slika je bila naprej deljena brez soglasja pri kar 43 % osnovnošolcev in 23 % srednješolcev.

Odnos najstnikov do spletne pornografije

Da ni prav, da je pornografija na spletu tako lahko dostopna, se strinja 58 % vprašanih osnovnošolcev in le 45 % srednješolcev, da pa lahko škoduje otrokom in najstnikom meni 70 % osnovnošolcev in 62 % srednješolcev. Petina osnovnošolcev in četrtina srednješolcev meni, da se lahko iz pornografije naučijo, kaj je spolnost v resnici.

Skoraj polovica osnovnošolcev (47 %) ter 42 % srednješolcev se strinja, da pornografija ponižuje ženske in spodbuja sovraštvo ter nasilje nad njimi. Da to ne drži, meni 28 % osnovnošolcev in 35 % srednješolcev.

Le tretjina najstnikov se je o spolnosti že kdaj pogovarjala s svojimi starši, o pornografiji pa se je doma pogovarjalo le 11 % osnovnošolcev in 16 % srednješolcev. Tretjina osnovnošolcev in dve petini srednješolcev se strinjata, da se v šoli premalo pogovarjajo o spolnosti in pornografiji. Pornografijo za učenje o spolnosti uporablja kar 21 % osnovnošolcev in 16 % srednješolcev.

Dodatno gradivo in informacije:

O anketi

Anketo so izvedli na Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede. Potekala je od februarja do aprila 2023 kot del aktivnosti ob dnevu varne rabe interneta. Sodelovalo je 566 osnovnošolcev starih od 12 do 15 let in 453 srednješolcev starih od 15 do 19 let. Podrobno poročilo bo objavljeno predvidoma v drugi polovici septembra.

Infografika

Infografika z rezultati ankete

Posamezni grafi:

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija