Raziskava o vlogi medijev pri otroškem dojemanju COVID-19

29.4.2021

Mednarodna študija z naslovom Otroci, COVID-19 in mediji je raziskala dojemanje COVID-19 in vloge medijev pri sooblikovanju tega. Študija je izpostavila nekaj izzivov, ki jih je otrokom prinesla še kar trajajoča pandemija.

Številni otroci morajo v času globalne pandemije ostajati doma. Tako je večja mera aktivnosti prenesena v spletno (online) obliko, pri čemer smo vsi odvisni od medijev, ki nam lahko služijo na različne načine. Otroci so v sklopu študije bili vprašani o treh glavnih razlogih za poseganje po medijih med »zaprtjem«, pri čemer je večina izpostavila komuniciranje s prijatelji, preganjanje dolgčasa in iskanje šolskega gradiva.

V študiji so otroke prosili naj imenujejo 3 medije, ki so jih v času pandemije uporabljali bolj pogosto kot sicer. Največ jih je pri tem izpostavilo televizijo, sledil ji je telefon, na tretjem mestu pa se je pojavil YouTube. Ob tem so omenili, da sta jim televizija in YouTube pomagala pri sproščanju stresa, ki so jim ga povzročile novice o pandemiji.

Študija je s postavljanjem vprašanj o resničnosti ali neresničnosti trditev preverila tudi prepoznavanje lažnih novic na tematiko koronavirusa. Od 4.200 otrok je kar 1444 otrok pravilno opredelilo vse lažne novice (34 %), 1.421 je podalo en napačen odgovor (34 %), 748 pa dva (18 %). Le manjšina je odgovorila s 3 (292), 4 (148) ali vsemi napačnimi odgovori (147). Na splošno je večina otrok torej pokazala nekaj znanja o koronavirusu in tako bila sposobna ločiti prave novice od lažnih.

Vir: Children, COVID-19 and the media, Televizion, 33/20202

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Center za družboslovno informatiko logo Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV