Smernice za učitelje za obravnavo dezinformacij in spodbujanje digitalne pismenosti skozi izobraževanje in usposabljanje

18.11.2022

Evropska komisija je pripravila uporaben priročnik za učitelje za naslavljanje in spopadanje z dezinformacijami in za spodbujanje digitalne pismenosti. Smernice predstavljajo uporabno orodje za učitelje in vzgojitelje in vključujejo praktične nasvete, načrte dejavnosti, vpoglede v teme in opozorila, ki temeljijo na tem, kaj se na področju digitalne pismenosti ter izobraževanja in usposabljanja obnese. Na voljo so tudi v slovenskem jeziku.

Smernice so ključna pobuda akcijskega načrta Evropske komisije za digitalno izobraževanje (2021-2027). Namen smernic je ustvariti širše razumevanje digitalne pismenosti, dosežene z izobraževanjem in usposabljanjem, spodbujati odgovorno in varno uporabo digitalnih tehnologij ter spodbujati boljšo ozaveščenost in znanje javnosti o dezinformacijah. Smernice zagotavljajo pedagoško strokovno znanje o krepitvi veščin kritičnega mišljenja mladih, da bi se okrepila njihova odpornost v digitalnem svetu. Prav tako je obravnavana krepitev zaupanja v razredu ter ustvarjanje varnega prostora za učence in učitelje za razpravo o občutljivih vprašanjih.

Smernice so namenjene osnovnošolskim in šolskim učiteljem in vzgojiteljem pri različnih predmetih ter z različnimi stopnjami izkušenj in znanja na tem področju.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija