Sporočilo za javnost: Odštevamo dneve do dneva varne rabe interneta 2023

30.1.2023

Dan varne rabe interneta letos praznujemo 7. februarja. Je globalni dogodek, ki ga že dvajsetič organizira INSAFE mreža centrov za varnejši internet s podporo Evropske komisije. V Sloveniji je koordinator praznovanja Točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, in je del tega omrežja že od leta 2005. Praznuje se v več kot 180 državah sveta pod sloganom »Skupaj za boljši internet«, ki nas spodbuja k odgovorni, spoštljivi, kritični in ustvarjalni uporabi digitalnih tehnologij za vse.

V Sloveniji se bomo osredotočili na problematiko neprimernih spletnih vsebin, ki imajo negativen vpliv na mladostnike. Internet kot globalno omrežje ni bil ustvarjen z mislijo na otroške uporabnike. Je poln raznovrstnih vsebin, ki pa niso vse primerne za vse starostne skupine. Večina vsebin je prosto dostopnih in z njimi se srečajo tudi otroci in mladostniki, ki jim niso namenjene in jih ne razumejo. Srečanje s takimi vsebinami lahko vodi v osebne stiske, normalizacijo nasilja, napačne predstave o odnosih med ljudmi in o spolnosti ter druge težave. Veliko težav izvira ravno iz tega, da so otroci obravnavani kot odrasli, ponudniki vsebin in storitev pa ne poskrbijo za njihovo zaščito in jih izpostavljajo vsebinam, ki zanje niso primerne.

Med bolj problematične vsebine lahko uvrstimo objave posameznih vplivnežev, ki spodbujajo nasilje, napačne poglede na medčloveške odnose, sovraštvo do drugače mislečih in manjšin, objektifikacijo žensk ter širijo radikalne poglede in pa pornografske vsebine, ki jih otroci in mladostniki ne razumejo in zaradi njih dobijo napačne predstave o spolnosti, ljubezni ter odnosih med moškimi in ženskami.

Na Safe.si bomo problematiko neprimernih vsebin predstavili na različne načine. Kot osrednji dogodek na temo neprimernih spletnih vsebin pripravljamo spletno pogovorno oddajo v živo za osnovnošolce zadnjih treh razredov osnovne šole in dijake srednjih šol. Pogovor bo za prijavljene šole potekal 14. februarja v dopoldanskih urah, kasneje pa bo posnetek tudi javno dostopen. Za šole pripravljamo paket aktivnosti, s katerim bodo lahko ves februar pripravile ure posvečene varni rabi interneta in problematiki neprimernih vsebin ter tako obeležile februar kot mesec varne rabe interneta. Pripravljamo pa tudi plakat, ki bo opozarjal na problematiko neprimernih vsebin, ki ga bodo šole prejele brezplačno, in zloženko o goloti na spletu. V drugi polovici februarja bomo pripravili tudi spletni seminar za starše na temo vpliva pornografije na otroke in mladostnike.

Na evropski ravni bo dan varne rabe interneta posvečen dodatnemu premisleku o novi evropski strategiji za boljši internet za otroke (BIK+), ki jo je Evropska komisija sprejela maja 2022. Glavni namen strategije je izboljšati digitalne storitve, primerne za posamezno starost otrok, in poskrbeti, da je vsak otrok na spletu zaščiten, opolnomočen in spoštovan.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija