Trendi uporabe tehnologije pri otrocih v letu 2021

4.10.2022

Aplikacija za starševski nadzor Qustodio je v letnem poročilu za leto 2021 predstavila trende uporabe digitalnih tehnologij pri otrocih in mladostnikih. Na podlagi anket, intervjujev in podatkov, zbranih ob uporabi aplikacije, so raziskovali dnevne digitalne navade otrok v Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu in Španiji, da bi bolje razumeli, kaj za najmlajše pomeni odraščanje s tehnologijo.

Tehnologija je neizpodbitno pomemben del vsakdana za otroke in mladostnike med 5. in 15. letom: več kot dve tretjini (68,9 %) jih čez teden vsaj eno uro na dan preživi na spletu, ob koncih tedna pa je ta delež še nekoliko večji, in sicer 83,4 %. Starši se zavedajo učinkov pogoste rabe tehnologije na njihove otroke, a jih večina (64 %) meni, da so ti učinki tako pozitivni kot negativni. Zgolj negativne učinke opaža 12 % staršev, zgolj pozitivne pa 15 % staršev.

Pri vsaki rabi tehnologij je seveda pomembno tudi ravnovesje med časom, ki ga otroci preživljajo pred zaslonom, in ostalimi aktivnostmi brez zaslonov. Doma 80 % staršev na različne načine nadzira ali omejuje uporabo tehnologij pri svojih otrocih: dobra polovica (52 %) staršev omejuje čas, namenjen videoigram, 46 % jih uporablja aplikacije za starševski nadzor, enak delež jih omejuje čas, ki ga njihovi otroci lahko preživijo na spletu.

V letu 2020 je veliko otrok in mladostnikov doživelo svojo prvo izkušnjo z e-učenjem na daljavo in uporabo novih tehnologij v izobraževanju. Četudi so se v letu 2021 večinoma vrnili v učilnice, mnogi še vedno uporabljajo pametne naprave pri rednem pouku: v ZDA je takih otrok 86,3 %, v Združenem kraljestvu 71,2 % in v Španiji 59,4 %. Kljub manjšim deležem uporabe v primerjavi z ZDA pa 82 % staršev iz Združenega kraljestva in 75 % staršev iz Španije vseeno meni, da se njihovi otroci lažje učijo z uporabo tehnologije, in zato močno podpirajo uporabo naprav pri rednem pouku.

Tako v šoli, kot tudi doma pa je treba paziti, da čas pred zasloni otrokom resnično koristi: skoraj polovica staršev (47 %) namreč opaža, da so njihovi otroci zaradi uporabe naprav manj telesno aktivni, 36 % jih poroča, da otroci več časa preživijo sami v svoji sobi, 23 % staršev pa se sooča z bolj pogostimi vedenjskimi težavami otrok v povezavi s prekomerno rabo naprav. Različnih tveganj, ki jih prinašajo nove tehnologije, se zavedajo tudi otroci in mladostniki sami: v ZDA jih najbolj skrbijo neznanci na internetu, v Združenem kraljestvu spletno nasilje, v Španiji pa odvisnost od tehnologije.

Kot že omenjeno pa negativni učinki niso edina posledica rabe tehnologij, ki jo starši opažajo pri svojih otrocih. 61 % staršev meni, da tehnologija njihovim otrokom omogoča raziskovanje novih idej, 56 % jih opaža, da z uporabo tehnologije otroci lažje komunicirajo s prijatelji in sorodniki, 47 % pa jih je povedalo, da lahko zaradi tehnologije njihovi otroci uživajo v različnih konjičkih, do katerih drugače ne bi imeli dostopa.

Da čim bolj izkoristimo uporabo tehnologije in se izognemo negativnim učinkom pri otrocih in mladostnikih, je torej pomembno, da starši skrbijo za kakovostno rabo tehnologije z dogovorjenimi časi brez zaslonov in s povezovanjem digitalnega in realnega sveta. Med starši in otroki naj poteka iskrena in odprta komunikacija o otrokovih aktivnostih in morebitnih nevarnostih, s katerimi se srečuje na spletu, starši pa naj otroke spodbujajo, da tehnologije čim manj uporabljajo sami in več v družbi ostalih: bodisi z igranjem videoiger s prijatelji ali skupnim ogledom družinskega filma na spletnih video portalih.

Vir: Qustodio, 2022

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija