YouTube in TikTok najbolj popularna med ameriškimi najstniki

18.10.2022

Pew Research Center v raziskavi med ameriškimi najstniki, starimi od 13 do 17 let, ugotavlja, da se trendi uporabe družabnih omrežij med mladimi nenehno spreminjajo. Najstniki so pogosto med prvimi, ki sprejemajo digitalne novosti: nove platforme hitro postanejo popularne, stare pa zlahka zapadejo v pozabo.

Omrežje TikTok, ki je v Združenih državah Amerike prisotno od leta 2018, je sedaj postalo eno izmed najbolj popularnimi družabnimi omrežji: uporablja ga kar 67 % ameriških najstnikov. Bolj popularna je zgolj platforma YouTube, ki jo uporablja 95 % najstnikov. Instagram je leta 2022 uporabljajo 62 % najstnikov, Snapchat pa 59 %.

Nekatera družabna omrežja pa so med najstniki manj popularna, kot so bila včasih. Leta 2014 jih je 71 % uporabljalo Facebook, leta 2022 pa ga uporablja le še 32 % najstnikov. V istem obdobju je delež najstniških uporabnikov Twitterja prav tako upadel za 10 odstotnih točk (s 33 % na 23 %), na Tumblr pa za 9 odstotnih točk (s 14 % na 5 %).

Razlike so tudi pri pogostosti uporabe posameznih omrežij: 19 % najstnikov je povedalo, da YouTube uporabljajo skoraj ves čas. 16 % jih je podobno odgovorilo za TikTok, 15 % za Snapchat, 10 % za Instagram in le 2 % za Facebook. Kljub temu pa več kot polovica (55 %) najstnikov ocenjuje, da je njihova uporaba družabnih omrežij časovno primerna, medtem ko jih 36 % meni, da za to porabijo preveč časa. Več kot polovica (54 %) jih ocenjuje, da bi imeli vsaj nekoliko težav pri tem, da bi se popolnoma odpovedali uporabi družabnih omrežij, 46 % najstnikov pa je mnenja, da bi to storili bolj ali manj z lahkoto.

Spremembe pa niso opazne zgolj pri uporabi družabnih omrežij, temveč tudi pri načinih in pogostosti uporabe interneta nasploh. Pametni telefon je leta 2014 imelo 73 % najstnikov, leta 2022 pa ga imajo že skorajda vsi (95 %), kar ponuja lažji dostop do interneta čez dan. Leta 2014 je le četrtina (24 %) najstnikov internet uporabljala skoraj ves čas, še 56 % pa večkrat na dan: leta 2022 jih 46 % skoraj ves čas preživi na internetu, dodatno pa jih 48 % po spletu brska večkrat na dan.

Vir: Pew Research Center, 10. 8. 2022

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija