V ZDA igranje video iger zelo priljubljeno

28.9.2021

Video igre z vsakim letom privabljajo več igralcev. da je v letu 2020 po video igrah posegalo kar 70 % ameriških mladoletnikov in 64 % ameriških odraslih.

V ZDA je, po rezultatih raziskave, ki jo je izvedla Entertainment Software Association, v letu 2020 število igralcev videoiger presegalo število 214 milijonov, 59 % od teh jih je bilo moškega, 41 % pa ženskega spola. Med igralci videoiger je najbolj zastopana starostna skupina med 18 in 34 let (38 %), sledila ji starostna skupina med 35 in 54 let (26 %), nato pa mlajši od 18 let (21 %), stari med 55 in 64 let (9 %) ter nad 65 let (6 %). Povprečna starost igralca se je gibala med 35 in 44 let.

Večina (65 %) igralcev videoiger je igralo z drugimi posamezniki, najpogosteje s prijatelji (42 %), partnerjem (27 %) ali drugimi družinskimi člani (17 %), kar nakazuje na povezovalno vlogo video iger. Poleg tega so vprašani v večini izpostavili tudi, da jim videoigre zagotavljajo duševno stimulacijo (80 %) in sprostitev (79 %).

Vir: ESA, junij 2021

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija