Mobilni telefoni in pouk

Podatki Statističnega urada za leto 2013 kažejo, da prek mobilnih naprav do interneta dostopa 57 % 10-15-letnikov. Podatki za 2015 za 16-24-letnike kažejo, da jih prek mobilne naprave internet uporablja kar 95%.  Ob visoki priljubljenost mobilnega interneta in vse večjem številu različnih naprav, ki jih mladi uporabljajo, je vse težje nadzorovati dostop in uporabo novih medijev med mladimi na šolah.

Strategije prepovedi mobilnih telefonov v šoli so vprašljive: prvič potiskajo uporabo te tehnologije v "ilegalo", kar jih za mlade dela kvečjemu še bolj privlačne, drugič je to pravilo zelo težko izvajati v praksi in nadzorovati. Nekatere šole ob vhodu v šolsko poslopje zahtevajo, da učenci telefone odvržejo v košare - seveda pa se lahko učenci znajdejo in tja odložijo kakšen star telefon, delujočega pa obdržijo v žepu.

Vse več je šol, ki v šolskem času blokirajo dostop do Facebooka in ostalih spletnih socialnih omrežij. Vendar pa tehnični ukrepi sami po sebi ne morejo biti rešitev,  – ne samo zaradi tega, ker so dnevi, ko je bilo mogoče do interneta dostopati samo preko računalnika mimo, ampak tudi ker tako mladih ne uspemo naučiti, kako ravnati, če se srečajo z neprimerno vsebino ali spletnim nadlegovanjem. Otroci in mladostniki lahko zaidejo v težave, če se ne zavedajo posledic nepremišljenega deljenja svojih osebnih informacij preko mobilne naprave, s katero dostopajo do interneta. Lahko je prizadet njihov spletni ugled, lažje pa jih kontaktirajo tudi osebe, ki bi jih morebiti želele zlorabiti. Prav tako pa so lahko obrekovanjeizmenjava informacij in slik prek mobilnih telefonov med prijatelji tudi oblika spletnega nadlegovanja.

Mobilne telefone lahko v šoli uporabljamo na različne načine, npr:

  • za iskanje podatkov o obravnavani učni vsebini,
  • za preverjanje informacij,
  • za iskanje odgovorov na postavljena vprašanja,
  • za ponavljanje obravnavane učne vsebine,
  • za dostop do e-učilnice,
  • za obravnavo vprašanja avtorskih pravic,
  • za presojo verodostojnosti različnih virov
Praktični napotki za učitelje: 

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija