Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

Prijava težav s spletno stranjo v Safari

Brskalnik Safari
Slika 1: Nastavitve
Slika 2: Vpis url-ja strani, ki jo prijavljate
Slika 3: Vrsta težave

V brskalniku Safari lahko prijavite težave s spletno stranjo v naslednjih korakih:

 1. Ko naletite na spletno stran s sumljivo vsebino, v zgornjem desnem kotu brskalnika kliknite na ikono  (slika 1).
   
 2. Odpre se meni, v katerem izberete možnost »Report Bugs to Apple...«.
   
 3. Nato se odpre okno, kjer v prvem polju navedite URL naslov (Page Address) spletne strani, ki jo prijavljate in nato kliknite na gumb več možnosti (»More Options») (slika 2).
   
 4. V nadaljevanju na kratko opišite (Description), zakaj prijavljate to spletno stran in v roleti izberete vrsto težave (Problem type), ki ste jo na strani zaznali (slika 3).
   
 5. Opcijsko lahko obkljukate možnost, da se ob prijavi pošlje tudi kopijo spletne strani (»Send screen shot of current page«) in/ali njen vir (»Send source of current  page«).
   
 6. Na koncu kliknite na gumb »Submit«.

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.