Spletni tečaj o spletnem nasilju nad dekleti za vse, ki delajo z mladimi

20.5.2022

Sodelavci mednarodnega projekta ERASMUS+ »Krepimo kompetence učiteljev proti spletnemu nasilju nad dekleti« so pripravili brezplačni spletni tečaj za učitelje, študente in vse, ki delajo z mladimi na temo problematike spletnega nasilja nad dekleti.

Cilj spletnega tečaja je pomagati razumeti pojav nasilja na spletu ter povečati sposobnost prepoznavanja, preprečevanja in odzivanja na spletno nasilje nad mladimi (13-16 let). Znanja, ki jih bodo udeleženci pridobili, jim bodo pomagala pri delu z mladimi dekleti, ki so žrtve spletnega nasilja.

Tečaj se začne 30. maja in konča 26. junija ter traja skupaj 4 tedne. Ima 4 module, ki predvidevajo samostojno učenje, tako da jih lahko udeleženec dokonča, ko želi (tudi prej kot v štirih tednih). Po uspešnem zaključku bodo udeleženci prejeli certifikat 1 ECTS (1 kreditna točka), ki ga bo digitalno podpisala Univerza v Tartuju, ki je organizatorica tečaja. Tečaj poteka v celoti v angleškem jeziku.

Rok za prijavo je 5. junij 2022.

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Center za družboslovno informatiko logo Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV