Spletni tečaj o spletnem nasilju nad dekleti za vse, ki delajo z mladimi

20.5.2022

Sodelavci mednarodnega projekta ERASMUS+ »Krepimo kompetence učiteljev proti spletnemu nasilju nad dekleti« so pripravili brezplačni spletni tečaj za učitelje, študente in vse, ki delajo z mladimi na temo problematike spletnega nasilja nad dekleti.

Cilj spletnega tečaja je pomagati razumeti pojav nasilja na spletu ter povečati sposobnost prepoznavanja, preprečevanja in odzivanja na spletno nasilje nad mladimi (13-16 let). Znanja, ki jih bodo udeleženci pridobili, jim bodo pomagala pri delu z mladimi dekleti, ki so žrtve spletnega nasilja.

Tečaj se začne 30. maja in konča 26. junija ter traja skupaj 4 tedne. Ima 4 module, ki predvidevajo samostojno učenje, tako da jih lahko udeleženec dokonča, ko želi (tudi prej kot v štirih tednih). Po uspešnem zaključku bodo udeleženci prejeli certifikat 1 ECTS (1 kreditna točka), ki ga bo digitalno podpisala Univerza v Tartuju, ki je organizatorica tečaja. Tečaj poteka v celoti v angleškem jeziku.

Rok za prijavo je 5. junij 2022.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija