Varna raba interneta v vrtcu – predavanje za vzgojitelje in druge zaposlene v vrtcih

24.11.2021

Safe.si bo v sredo, 1. decembra, ob 18. uri pripravil 60 minutno spletno predavanje na temo varne uporabe interneta v vrtcu. Sodelovala bosta Safe.si predavatelja Marko Puschner in dr. Benjamin Lesjak, ki bosta govorila o pomenu pravilnega vključevanja teme varne rabe interneta v vzgojni proces v vrtcu in o pravnih vidikih uporabe sodobnih IKT naprav in interneta pri delu v vrtcu.

Pridružite se nam na spletnem predavanju 1.12.2021 ob 18. uri. Vaša gostitelja bosta dr. Benjamin Lesjak in Marko Puschner. Predavanje si bo mogoče ogledati v živo preko YouTube. Povezavo bomo prijavljenim poslali na dan dogodka po e-pošti. Na tej povezavi si bo mogoče kasneje tudi pogledati posnetek predavanja.

O predavateljih

Dr. Benjamin Lesjak bo problematiko obdelal s pravnega vidika, prav tako pa bo delil svoje izkušnje, ki jih je pridobil pri izvajanju izobraževanj za učitelje in ostale šolske delavce, Safe.si delavnic na osnovnih in srednjih šolah ter predavanj za starše. Je strokovnjak za pravne rešitve informacijske družbe in dolgoletni sodelavec Safe.si ter avtor priročnika Problematika spletne varnosti v šolah.

Marko Puschner je vsebinski koordinator Safe.si. Uredil je slovensko priredbo avstrijskega priročnika za vzgojitelje v vrtcih in učitelje prvega triletja osnovne šole z naslovom O varni rabi interneta brez interneta. Je avtor in soavtor številnih Safe.si osveščevalnih gradiv, med drugim tudi priročnika Spletno nasilje in spletne zlorabe otrok in mladostnikov. Redno predava o varni rabi interneta na različnih dogodkih za učitelje, starše, vzgojitelje otroke in druge.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija