Vabimo k udeležbi na Safe.si panelu mladih

3.6.2024

Na točki osveščanja o varni rabi interneta za otroke in mladostnike Safe.si deluje panel mladih, kjer se z mladostniki pogovarjamo o njihovih stališčih, mnenjih in vrednotah pri uporabi interneta ter mobilnih naprav.

Izkušnje mladostnikov so za nas zelo dragocene, saj nam nudijo informacije iz prve roke o tem, s kakšnimi izzivi se dejansko srečujejo pri uporabi spleta (spletni bonton, spletno nasilje, varovanje zasebnosti, zasvojenost s sodobno tehnologijo, lažne informacije, duševno zdravje ipd.).

Poleg tega udeležence panela mladih aktivno vključujemo v različne aktivnosti na področju varne rabe interneta, kot je npr. pomoč pri pripravi promocijsko-izobraževalnih (spletnih) vsebin za mlade, sodelovanje pri medijskih kampanjah, udeležba na nacionalnih ter mednarodnih dogodkih in jih tako spodbujamo k aktivni vlogi pri osveščanju vrstnikov o varni in odgovorni rabi interneta.

Udeleženci panela mladih imajo tudi možnost zastopati slovenske mladostnike na nacionalnih dogodkih, kot so npr. aktivnosti ob dnevu varne rabe interneta in se udeleževati mednarodnih dogodkov in aktivnosti, ki potekajo v okviru mednarodne mreže INSAFE oz. Evropske komisije in tako svoj glas ponesti do političnih odločevalcev in drugih, ki vplivajo na razvoj interneta.

Vabilo je namenjeno vzgojno-izobraževalnim zavodom (osnovne in srednje šole, osnovne šole in zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, dijaški domovi itd.) ter organizacijam oz. društvom, ki delajo z mladimi. V sklopu panela bodo izvedene tudi brezplačne delavnice za udeležence.

Panela se lahko udeležijo učenci tretjega triletja osnovne šole in srednješolci (npr. v okviru interesnih dejavnosti, izbirnih predmetov, izbirnih vsebin, taborov ipd.), ki jih zanima aktivna uporaba interneta in drugih sodobnih tehnologij ter se zanimajo za problematiko varne uporabe interneta. Zaželena je sposobnost ustnega in pisnega sporočanja v angleškem jeziku.

Panel mladih z brezplačnimi delavnicami se bo izvajal od 1.7.2024 do 31.8.2025 na lokacijah organizacij, ki se bodo prijavile, in v okviru različnih dogodkov, ki jih bo organiziral Safe.si. 

Prijavo s kratkim opisom skupine mladostnikov nam posredujte na e-naslov izobrazevanja@safe.si (Zadeva: PANEL MLADIH - NAZIV PRIJAVITELJA), kjer lahko šole in druge zainteresirane organizacije dobite tudi več informacij o brezplačni izvedbi panela mladih. Število brezplačnih delavnic je omejeno, zato se bo upošteval vrstni red prijav.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija