Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih

Pediatri se pri svojem delu vedno pogosteje srečujejo z otroki in mladostniki, ki imajo zaradi neprimerne uporabe naprav z zasloni (zaslonov) različne težave. Posebej izstopajo predšolski otroci, ki imajo zaradi neprimerne uporabe zaslonov odstopanja že zgodaj v razvoju. Zato so primarni pediatri iz Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo pod okriljem Odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije skupaj s strokovnjaki Safe.si, Logout in strokovnjaki iz nekaterih drugih organizacij, pripravili zloženko Smernice o uporabi zaslonov pri otrocih in mladostnikih, ki vsebuje priporočila pediatrov za uporabo naprav z zasloni v času otroštva in odraščanja.

Osrednji del zloženke so priporočila, koliko časa naj otroci in mladostniki uporabljajo telefone, tablice, računalnike in druge naprave z zasloni v posameznih starostnih obdobjih, ne da bi zaradi tega trpel njihov razvoj.

Gradivo lahko v tiskani obliki naročite preko obrazca.

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Center za družboslovno informatiko logo Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV