Prekomerna raba mobilnih telefonov

Telefoni so sestavni del življenja večine ljudi. Niso le sredstvo za komunikacijo z drugimi, temveč se z njimi tudi zabavamo, fotografiramo in snemamo, brskamo po spletu, urejamo in delimo različne vsebine, poslušamo glasbo, gledamo filme itd. Še posebej velik pomen pa imajo za mladostnike, predvsem najstnike, saj jim predstavljajo sredstvo za komuniciranje z vrstniki.

Mobilni telefon je zelo pomembna naprava v življenju najstnikov. Predstavljajo jim orodje za (virtualno) druženje z vrstniki. Preko njega dostopajo do družabnih omrežij, ustvarjajo in objavljajo vsebine, igrajo videoigre, se pogovarjajo in izmenjujejo sporočila s sošolci, prijatelji itd. Telefon imajo tudi ves čas pri sebi, ker se bojijo, da bodo kaj zamudili in imajo stalno občutek, da se morajo takoj odzvati na sporočila svojih prijateljev. To pa v kombinaciji s potrebo po spremljanju družabnih omrežij pogosto vodi v prekomerno rabo, ki se lahko spremeni tudi v zasvojenost.

Seveda pa ni vsakdo, ki zelo veliko uporablja telefon z njim tudi zasvojen. Zasvojenost je zelo pogosto povezana z drugimi težavami v življenju, kot so npr. težave v družini, šoli in drugo, kar vpliva na psihično stanje posameznika.

Mobilni telefon naj bo le orodje v življenju posameznika in naj ne obvladuje življenja. To pomeni, da naj bo življenje zapolnjeno z drugimi aktivnostmi (npr. šport, umetniško ustvarjanje, branje itd.), uporaba telefona in vseh internetnih storitev pa le del življenja. Najboljši znak, da nismo zasvojeni z mobilnim telefonom, je, da ga lahko brez težav odložimo za nekaj ur in nanj pozabimo.

Koliko časa na dan je še primerna raba telefona?

Telefoni so naprave z zasloni, zato zanje veljajo priporočila, ki so jih pripravili slovenski pediatri. Tako naj bi najstniki stari od 10 do 12 let dnevno preživeli pri uporabi naprav z zasloni za namen zabave največ 1,5 ure, najstniki od 13 do 18 let pa do dve uri na dan. Izkušnje kažejo, da številni najstniki uporabljajo telefone bistveno dlje, kot je priporočeno. To pa ima posledice na njihovo življenje.

Priporočljivo je, da se znotraj družine vzpostavijo pravila uporabe telefonov, ki jih spoštujejo vsi družinski člani. Obroki naj bodo brez uporabe telefonov, določi se čas v dnevu, ko vsi družinski člani prenehajo uporabljati telefone in jih odložijo na za to določeno mesto, možna pa so tudi druga pravila. Zelo priporočljivo je, da se vsake toliko časa organizira dan brez zaslonov, ko nobeden od družinskih članov ne uporablja naprav z zasloni.

Priporočene novice:

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija