TRACeD: Spoprijemanje s spletnim nasiljem na podlagi spola

20.6.2022

Dejstvo je, da internet omogoča dostop do neskončnega vira informacij, vendar uporabnike izpostavlja tudi tveganjem, ki vplivajo na človekove pravice. Najnovejši projekt, ki ga izvaja Fakulteta za družbene vede s partnerji, namenjen spoprijemanju s spletnim nasiljem nad ženskami in dekleti ne le ozavešča o tem pojavu, njegov cilj je tudi, da opolnomoči šolarje in študente o njihovih pravicah, poleg tega pa nudi podporo žrtvam in potencialnim žrtvam spletnega nasilja.

Izraz "spletno nasilje" (ali "spletno ustrahovanje") opisuje dejanje nekoga, ki z uporabo tehnologije nadleguje, grozi, trpinči ali ponižuje nekoga drugega. Spletno nasilje se lahko pojavlja prek besedilnih sporočil (SMS), elektronske pošte, prek družabnih medijev, spletnih strani itd. in je običajno izvedeno s ciljem ustrahovanja prejemnika, povzročanja jeze ali sramotenja. 

Kdo so žrtve spletnega nasilja?

Spletno nasilje lahko prizadene tako ženske kot moške, vendar ga ženske in dekleta doživljajo drugače in je zanje včasih tudi bolj travmatično. Glede na študijo, ki jo je marca 2021 izvedel Evropski parlament, je približno 4 do 7 % žensk v državah Evropske unije v zadnjih 12 mesecih doživelo spletno nadlegovanje, 1 do 3 % pa spletno zalezovanje.

Na podlagi navedenega je treba spletno nasilje na podlagi spola obravnavati, reševati in preprečevati s ciljno usmerjenimi programi, ki ne bodo le ozaveščali žensk in deklet, temveč jih bodo tudi usposabljali in podpirali.

Kakšen je cilj projekta TRACeD?

Cilj projekta TRACeD je spoprijemanje s spletnim nasiljem na podlagi spola nad dekleti, starimi od 7 do 18 let, in ženskami, starimi od 18 do 25 let, v Grčiji, na Cipru, v Italiji in Sloveniji. Z medsektorskim pristopom TRACeD:

  • usposablja ženske, dekleta, učitelje, starše in strokovnjake o varni uporabi interneta,
  • razvija interaktivno platformo za zagotavljanje neposredne podpore žrtvam spletnega nasilja,
  • ustvarja podporno mrežo za žrtve spletnega nasilja v šolah za beleženje primerov spletnega nasilja na podlagi spola in
  • ozavešča širšo javnost o spletnem nasilju s kampanjami v družbenih medijih.

TRACeD je dvoletni projekt, ki se je začel marca 2022 in se zaključi februarja 2024. Gre za program, ki ga financira Evropska Unija, izvajata pa ga Center za evropsko ustavno pravo - Temistokles in Fundacija Dimitrisa Tsatsosa skupaj z naslednjimi partnerji: ActionAid Hellas, CODECA - Center za socialno kohezijo, CSIi - Mednarodni inštitut za kibernetsko varnost, Fondazione Carolina in Univerza v Ljubljani. Projekt financira Evropska unija v okviru programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV-2021-DAPHNE).

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija