10 naj nasvetov za učitelje

  1. Ne pozabite, da v vsaki generaciji obstajajo druge možnosti in tehnike medsebojne komunikacije. Potrudite se in uporabljajte trenutno najnovejšo in najpopularnejšo tudi pri pouku.
  2. Pridobite osnovno znanje uporabe interneta in mobilnih naprav, saj boste tako lažje ocenili potencialna tveganja.
  3. V otrokov šolski vsakdan poskušajte dodati internet.
  4. Otroke spodbujajte k upoštevanju t.i. spletne etike, pravil lepega vedenja na internetu oz. pri uporabi mobilnih naprav.
  5. Skupaj z ostalimi učitelji, starši in otroki se dogovorite o pravilih uporabe interneta/mobilnih naprav v šoli.
  6. Pri postavljanju pravil upoštevajte in spodbujajte vse udeležence naj podajo svoja mnenja in predloge. Pri postavljanju pravil pazite na primernost glede na različne starostne skupine.
  7. Otrokom predstavite tveganja in jih opozorite naj bodo pozorni, kdaj in komu posredujejo svoje osebne podatke.
  8. Pogovarjajte se z otroci o problemih zanesljivosti vsebin na internetu in jim predstavite, kako lahko preverimo posamezen vir.
  9. V primeru, da vaša šola uporablja sisteme za filtriranje vsebin, to jasno in nazorno predstavite soudeležencem.
  10. Upoštevajte ukrepe, kako lahko tehnično ščitimo svoj računalnik in morebitno šolsko mrežo. Predstavite tudi svojim učencem, kako lahko zaščitijo svoj računalnik.

 

Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Center za družboslovno informatiko logo Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV