Uporaba družabnih omrežij in storitev klepeta v Sloveniji 2018 – 2019

2.3.2020

Podjetje Valicon je izvedlo obsežno spletno anketiranje, s katerim so ugotavljali navade slovenskih uporabnikov družabnih omrežij v starosti od 15 do 75 let. Malo več kot 1,25 milijona Slovencev ima profil na družabnih omrežjih, na njem pa v povprečju preživijo 80 minut na dan.

82 % prebivalcev Slovenije v starosti od 16 do 74 let ima svoj profil na vsaj enem družabnem omrežju. To je nekaj čez 1,25 milijona vseh prebivalcev v Sloveniji (približno 6 od 10 prebivalcev). Še nekoliko več jih uporablja storitve klepeta. Po lastni oceni v povprečju na družbenih omrežjih preživijo vsaj eno uro na dan. To je najpogostejši odgovor, medtem ko je aritmetična sredina nekaj čez 80 minut. Največ uporabnikov (skoraj milijon) ima Facebook profil.

Vsa omrežja se še naprej širijo. Najhitreje raste omrežje Instagram, na katerem ima svoj profil 450.000 prebivalcev Slovenije, v letu 2018 pa je bilo takšnih 397.000 (v letu 2016 več kot polovico manj). Dnevno uporablja Facebook že blizu 800.000 prebivalcev, Instagram blizu 300.000 in Twitter nekaj več kot 50.000 Slovencev.

Med storitvami klepeta je na prvem mestu Viber, ki je v letu 2019 presegel pol milijona slovenskih uporabnikov, raste tudi storitev WhatsApp. Skype, ki sicer zaseda drugo mesto, je v letu 2019 v Sloveniji nekaj uporabnikov izgubil. Pri dnevni uporabi je na prvem mestu Snapchat.

Starostno gledano je Facebook najbolj uravnotežen. Struktura je zelo podobna povprečni slovenski populacijski strukturi. Ostala omrežja so precej „mlajša“, najbolj Tinder (skoraj 90 % uporabnikov je mlajših od 40 let), sledita Instagram in Pinterest (dobri dve tretjini je mlajših od 40 let).

Med storitvami klepeta sta po starosti najbolj uravnotežena Viber in WhatsApp , izstopa pa Skype, ki ima med vsemi, vključno z omrežji, najvišji delež predstavnikov „ baby boom“ generacije. Na drugi strani je izrazito najmlajša struktura uporabnikov storitve Snapchat.

Glede na to, kje neka generacija najbolj izstopa, ne upoštevajoč pri tem absolutnega števila uporabnikov, sta za „ baby boom“ generacijo tipična Facebook in Skype, za generacijo X LinkedIn in Viber, za generacijo Y Tinder in Telegram, za generacijo Z pa Tumblr in Snapchat.

Vir: Valicon. 9.1.2020

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
EU Logotip - Sofinancira Evropska unija Logotip URSIV