Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje

354 (2) 355 (5) 356 (2) 357 (8) 358 (6) 359 (5) 360 (7) 361 (3) 362 (14) 363 (1) 364 (2) 365 (2) 366 (9) 367 (4) 368 (4) 369 (17) 371 (3) 372 (3) 373 (3) 374 (5) 375 (5) 376 (5) 475 (2) 497 (18) 498 (1)
razvrsti padajoče
IKT

IKT je kratica za informacijsko – komunikacijsko tehnologijo.

IM

IM je kratica za instant messaging (glej Neposredno sporočanje).

Internet

Internet je svetovno omrežje povezanih računalnikov, ki se povezujejo po standardiziranem protokolu in omogočajo, da si uporabniki na različnih mestih prenašajo in izmenjujejo besedilne, zvočne in slikovne informacije.

Internet café

Internet café oz. spletna kavarna je lokal, ki ob obisku nudi dostop do interneta, običajno preko brezžične povezave Wi-Fi.

Internetni strežnik

Internetni strežnik (»host«) je naprava (največkrat je to računalnik), ki v omrežju tipa odjemalec/strežnik po internetnem protokolu omogoča shranjevanje in dostop do datotek odjemnih računalnikov v omrežju.

Intranet

Intranet je zasebno podatkovno omrežje (za interno uporabo) znotraj podjetja oz. organizacije, ki uporablja internetni protokol. Namenjen je izmenjavi informacij med uslužbenci.

IP

IP (kratica za Internet Protocol – internetni protokol) je zbirka pravil, ki jih je treba upoštevati pri pošiljanju podatkov med dvema računalnikoma po internetu. Vsak računalnik, ki je povezan z internetom (strežnik), ima vsaj en IP-naslov, po katerem se razlikuje od drugih računalnikov na mreži.

IP-telefonija

IP-telefonija je sistem za glasovno komunikacijo preko računalniškega omrežja in lahko nadomešča klasično telefonijo.

IR

IR je infrardeča brezžična povezava, ki se uporablja za priklop na internet. 

IRC

IRC (kratica za Internet Relay Chat) je namenjen sporazumevanju z drugimi uporabniki interneta. Pogovor poteka v živo v kanalih (channels), z drugimi uporabniki pa se pogovarjate z uporabo tipkovnice, s katero odtipkate svoje sporočilo ali vprašanje, odgovor dobite skoraj takoj, ko ga vtipka vaš sogovornik. 

ISDN

ISDN (kratica za Integrated Services Digital Network - digitalno omrežje z integriranimi storitvami) je digitalno omrežje, ki omogoča neposredne storitve za vse vrste priključkov. To je tehnologija, ki omogoča hkraten prenos glasu, slike in podatkov do 128 kbit/s.

Iskalnik

Iskalnik oz. spletni iskalnik, npr. Google, je orodje za iskanje informacij na svetovnem spletu. Išče tako spletne strani kot slike, videe in druge oblike dokumentov. Iskalniki omogočajo tudi napredne nastavitve, ki omogočajo zanimive nastavitve zaščite.

ISP

ISP (kratica za Internet Service Provider – ponudnik internetnih storitev) je dobavitelj internetnih storitev, vključno z dostopom. 

Izmenjava datotek

Izmenjava datotek med uporabniki interneta. Izraz pokriva ponujanje datotek drugim uporabnikom (nalaganje ali upload) in kopiranje razpoložljivih datotek iz interneta v računalnik (prenos ali download). 

Fakulteta za družbene vede

Center za družboslovno informatiko logo

Arnes MISSSInsafe


Za vsebine spletne strani odgovarjajo izključno avtorji (izvajalci projekta Center za varnejši internet). Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo na njej navedenih informacij.

Uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.