354 (2) 355 (5) 356 (2) 357 (8) 358 (6) 359 (5) 360 (7) 361 (3) 362 (14) 363 (1) 364 (2) 365 (2) 366 (9) 367 (4) 368 (4) 369 (17) 371 (3) 372 (3) 373 (3) 374 (5) 375 (5) 376 (5) 475 (2) 497 (18) 498 (1)
razvrsti padajoče
WAP

WAP (kratica za Wireless Application Protocol – protokol za brezžične aplikacije) predstavlja skupek tehnologij in protokolov z namenom, da nam v mobilni telefoniji omogoča dostop do internetnih vsebin.

Wi-Fi

Wi-Fi (wireless točka) je lokalno brezžično omrežje, prek katerega se lahko mobilna naprava (npr. prenosni računalnik, tablični računalnik ali mobilni telefon) poveže z internetom. Točke Wi-Fi so lahko zavarovane (za prijavo potrebujemo geslo) ali nezavarovane (običajno javni dostopi do interneta), plačljive ali brezplačne. 

WLAN

WLAN brezžično lokalno omrežje (Wireless LAN) je povezava dveh ali več računalnikov brez uporabe kablov. WLAN za komunikacijo med napravami v omejenem področju izkorišča spread-spectrum tehnologijo na podlagi radijskih valov. To omogoča uporabnikom, da so kljub premikanju znotraj območja pokritosti povezave še vedno povezani v omrežje.

Worm

Worm: glej Črv

WWW

WWW je angleška kratica za World Wide Web – svetovni splet.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija