354 (2) 355 (5) 356 (2) 357 (8) 358 (6) 359 (5) 360 (7) 361 (3) 362 (14) 363 (1) 364 (2) 365 (2) 366 (9) 367 (4) 368 (4) 369 (17) 371 (3) 372 (3) 373 (3) 374 (5) 375 (5) 376 (5) 475 (2) 497 (18) 498 (1)
razvrsti padajoče
Geslo

Geslo (angl. Password) je skrivno zaporedje znakov, ki se uporablja za preverjanje istovetnosti, navadno uporabnika; npr. uporabniško geslo, skrbniško geslo.

Gostitelj

Gostitelj je vsak računalniški sistem z naslovom IP, povezan z mrežo (glej tudi IP).

GPRS

GPRS (angl. »General Packet Radio Service« – splošna paketna radijska storitev) je paketna preklopna tehnologija, ki omogoča prenos podatkov z mobilnega telefona ali nanj do 80 kbit/s. Omogoča storitve, kot so SMS, MMS in WAP.

GPS navigacija

GPS navigacija (angl. Global Positioning System) je satelitski sistem za določanje položaja objektov na kopnem in na morju. Njegov osnovni namen je prikaz točne lokacije, kjer je sprejemnik.

Grooming

Grooming pomeni navezovanje stikov z otroci prek spleta z namenom spolne zlorabe. Odrasli se lahko pretvarjajo, da so vrstniki svojih žrtev, da bi vzpostavili zaupanje pri mladoletni osebi. Na spletu začnejo pogovor s svojo potencialno žrtvijo in tako poskušajo izvedeti njen naslov, interese, hobije in izkušnje v spolnosti. Z različnimi triki poskušajo otroke zapeljati v pogovore o spolnosti in nazadnje v srečanje v živo.

GSM

GSM (kratica za »Global System for Mobile Communication« – globalni sistem mobilne telefonije) je glavni sistem za mobilno komunikacijo v Evropi in po svetu. Znan je tudi kot 2G. Ustrezen je za prenos glasu, ne pa za prenos podatkov ali za dostop do interneta.

gTLD

gTLD (kratica za »Generic Top Level Domain« – najvišja generična domena) je najvišje ime domene v internetnem naslovu, ki ga opredeli generično po razredih domen, kot so “.com” (komercialna), “.net” (sprva mišljena za ponudnike internetnih storitev, zdaj pa v rabi za več namenov), “.org” (za neprofitne organizacije, industrijske skupine in ostale), “.gov” (vladne agencije), “.mil” (za vojsko), “.edu” (za izobraževalne ustanove) in “.int” (za mednarodne pogodbe in baze podatkov, v manjši rabi). Glej tudi Domena.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija