354 (2) 355 (5) 356 (2) 357 (8) 358 (6) 359 (5) 360 (7) 361 (3) 362 (14) 363 (1) 364 (2) 365 (2) 366 (9) 367 (4) 368 (4) 369 (17) 371 (3) 372 (3) 373 (3) 374 (5) 375 (5) 376 (5) 475 (2) 497 (18) 498 (1)
razvrsti naraščajoče
Izmenjava datotek

Izmenjava datotek med uporabniki interneta. Izraz pokriva ponujanje datotek drugim uporabnikom (nalaganje ali upload) in kopiranje razpoložljivih datotek iz interneta v računalnik (prenos ali download). 

ISP

ISP (kratica za Internet Service Provider – ponudnik internetnih storitev) je dobavitelj internetnih storitev, vključno z dostopom. 

Iskalnik

Iskalnik oz. spletni iskalnik, npr. Google, je orodje za iskanje informacij na svetovnem spletu. Išče tako spletne strani kot slike, videe in druge oblike dokumentov. Iskalniki omogočajo tudi napredne nastavitve, ki omogočajo zanimive nastavitve zaščite.

ISDN

ISDN (kratica za Integrated Services Digital Network - digitalno omrežje z integriranimi storitvami) je digitalno omrežje, ki omogoča neposredne storitve za vse vrste priključkov. To je tehnologija, ki omogoča hkraten prenos glasu, slike in podatkov do 128 kbit/s.

IRC

IRC (kratica za Internet Relay Chat) je namenjen sporazumevanju z drugimi uporabniki interneta. Pogovor poteka v živo v kanalih (channels), z drugimi uporabniki pa se pogovarjate z uporabo tipkovnice, s katero odtipkate svoje sporočilo ali vprašanje, odgovor dobite skoraj takoj, ko ga vtipka vaš sogovornik. 

IR

IR je infrardeča brezžična povezava, ki se uporablja za priklop na internet. 

IP-telefonija

IP-telefonija je sistem za glasovno komunikacijo preko računalniškega omrežja in lahko nadomešča klasično telefonijo.

IP

IP (kratica za Internet Protocol – internetni protokol) je zbirka pravil, ki jih je treba upoštevati pri pošiljanju podatkov med dvema računalnikoma po internetu. Vsak računalnik, ki je povezan z internetom (strežnik), ima vsaj en IP-naslov, po katerem se razlikuje od drugih računalnikov na mreži.

Intranet

Intranet je zasebno podatkovno omrežje (za interno uporabo) znotraj podjetja oz. organizacije, ki uporablja internetni protokol. Namenjen je izmenjavi informacij med uslužbenci.

Internetni strežnik

Internetni strežnik (»host«) je naprava (največkrat je to računalnik), ki v omrežju tipa odjemalec/strežnik po internetnem protokolu omogoča shranjevanje in dostop do datotek odjemnih računalnikov v omrežju.

Internet café

Internet café oz. spletna kavarna je lokal, ki ob obisku nudi dostop do interneta, običajno preko brezžične povezave Wi-Fi.

Internet

Internet je svetovno omrežje povezanih računalnikov, ki se povezujejo po standardiziranem protokolu in omogočajo, da si uporabniki na različnih mestih prenašajo in izmenjujejo besedilne, zvočne in slikovne informacije.

IM

IM je kratica za instant messaging (glej Neposredno sporočanje).

IKT

IKT je kratica za informacijsko – komunikacijsko tehnologijo.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti HaDEA.

Pravno obvestilo  |  Politika zasebnosti in uporaba piškotkov

© Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Vse pravice pridržane, razen za vsebine (videi, gradiva, besedila, slike itd.), ki so objavljene pod licencami Creative Commons.

Fakulteta za družbene vede Arnes MISSS Insafe
Logotip MDP EU Logotip - Sofinancira Evropska unija